เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์ สำหรับ อยุธยา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
         
13130จำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเฉพาะ หมู่ 6(ส่วนหมู่ 1-5, 7-10 ใช้รหัส 18270)
18270ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยาทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 6 ใช้รหัส 13130)
13130บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130โพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130วังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13260คลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260นครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บางพระครูนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บ้านชุ้งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260ปากจั่นนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260พระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260แม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260สามไถนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260หนองปลิงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13270แก้วฟ้าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270เต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270เทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270บางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270ปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270วังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13190กกแก้วบูรพาบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190กระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190แคตกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190แคออกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190โคกช้างบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ช้างน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ช่างเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290ช้างใหญ่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290เชียงรากน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางพลีบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางยี่โทบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านกลึงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านเกาะบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านแป้งบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านม้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ไผ่พระบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290โพแตงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290ราชครามบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190สนามชัยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190หน้าไม้บางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13250กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250ทางช้างบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250ไทรน้อยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250น้ำเต้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางชะนีบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางบาลบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหลวงบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหลวงโดดบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหักบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บ้านกุ่มบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บ้านคลังบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250พระขาวบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250มหาพราหมณ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250วัดตะกูบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250วัดยมบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250สะพานไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13220ขยายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ขวัญเมืองบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ตานิมบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ตาลเอนบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ทับน้ำบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ทางกลางบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางเดื่อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านขล้อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านม้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านลี่บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220พุทเลาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220โพธิ์สามต้นบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220เสาธงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220หันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13160เกาะเกิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ขนอนหลวงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160คลองจิกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160คุ้งลานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13180เชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ตลิ่งชันบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บางกระสั้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บางประแดงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านแป้งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านพลับบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านโพบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13170บ้านสร้างบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านหว้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160วัดยมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160สามเรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13240คลองน้อยบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240บ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240บ้านใหม่บ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240สองห้องบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240สำพะเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13120กุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120โคกช้างผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280จักราชผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280ดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ท่าดินแดงผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280นาคูผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120บ้านแคผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120บ้านใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ผักไห่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ลาดชิดผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280ลำตะเคียนผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280หนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120หน้าโคกผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120อมฤตผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13000กะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000เกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ภูเขาทองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ลุมพลีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000วัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000สวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000สำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13140กระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140โคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140พระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยาทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250)
18250ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยาเฉพาะ หมู่ 5(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13140)
13140หนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา
13150กะทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150เจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150ท่าตอมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150น้ำเต้ามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บางนามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านขวางมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านนามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านใหม่มหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150พิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150มหาราชมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150โรงช้างมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150หัวไผ่มหาราชพระนครศรีอยุธยา
13230คลองพระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230คู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230พระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230สามเมืองลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230สิงหนาทลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230หลักชัยลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13170ข้าวงามวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170ชะแมบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170บ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยาทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)
13180พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยาเฉพาะ หมู่ 5(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13170)
13170ลำตาเสาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170วังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170วังน้อยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170สนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170หันตะเภาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13110เจ้าเจ็ดเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110เจ้าเสด็จเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ชายนาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ดอนทองเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บางนมโคเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านกระทุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านแถวเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านแพนเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านหลวงเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110มารวิชัยเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110รางจรเข้เสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ลาดงาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110สามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110สามตุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110เสนาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110หัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา
13000ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยาเฉพาะ หมู่ 2(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13210)
13210ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยาทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)
13210คานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13000ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยาเฉพาะ หมู่ 1 และ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 1-29>(ส่วนหมู่ 2<บ้านเลขที่ 30 เป็นต้นไป>และ หมู่ 3-12 ใช้รหัส 13210)
13210ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยาเฉพาะ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 30 เป็นต้นไป> และ หมู่ 3-12(ส่วนหมู่ 1 และ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 1-29> ใช้รหัส 13000)
13210บ้านช้างอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210บ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210โพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210เสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210อุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา
         

รหัสไปรษณีย์ ที่ทำการ ที่อยู่ โทร.
       
10125บางโพงพาง1222อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร0 2683 1698
13000พระนครศรีอยุธยา123หมู่5ถนนอู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา0 3532 8722
13001โรจนะ83/13-14หมู่1ถนนโรจนะ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา0 3533 5611
13002เดชาวุธ11/11ถนนเดชาวุธ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา0 3524 1334
13110เสนา1/28(ข)ถนนศรีเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา0 3520 1574
13120ผักไห่217หมู่4 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา0 3539 1364
13130ท่าเรือ439/4ถนนเทศบาล2 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา0 3534 1063
13140ภาชี330/2หมู่5ถนนภาชี-นครหลวง ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา0 3531 1173
13150มหาราช6/21หมู่4 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา0 3538 9110
13160บางปะอิน182หมู่6ถนนปราสาททอง บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา0 3526 1063
13170วังน้อย40หมู่5ถนนพหลโยธิน ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา0 3527 1022
13180ประตูน้ำพระอินทร์116หมู่6ถนนพหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา0 3536 1261
13190บางไทร91หมู่4 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา0 3537 1034
13210อุทัย31หมู่13ถนนอยุธยา-อุทัย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา0 3535 6203
13220บางปะหัน86/1หมู่6 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา0 3538 1298
13230ลาดบัวหลวง139/1หมู่3ซอยเทศบาล8ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา0 3537 9225
13240บ้านแพรก90หมู่2 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา03538 6107
13250บางบาล78หมู่1 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา03530 7786
13260นครหลวง78หมู่3 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา0 3535 9478
13270บางซ้าย104/3หมู่3 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา0 3528 2063
13280ลาดชะโด54หมู่1 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา0 3574 0298
13290ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร59หมู่4 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา0 3528 3308
00023เคาน์เตอร์สวนอุตสาหกรรมโรจนะเลขที่ 1/190 หมู่ 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา035-331647
00025เคาน์เตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา035-346901Tags : รหัสไปราณีย์ จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ บางโพงพาง 10125 1222อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร, ที่ทำการไปรษณีย์ พระนครศรีอยุธยา 13000 123หมู่5ถนนอู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ โรจนะ 13001 83/13-14หมู่1ถนนโรจนะ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ เดชาวุธ 13002 11/11ถนนเดชาวุธ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ เสนา 13110 1/28(ข)ถนนศรีเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ ผักไห่ 13120 217หมู่4 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าเรือ 13130 439/4ถนนเทศบาล2 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ ภาชี 13140 330/2หมู่5ถนนภาชี-นครหลวง ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ มหาราช 13150 6/21หมู่4 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ บางปะอิน 13160 182หมู่6ถนนปราสาททอง บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ วังน้อย 13170 40หมู่5ถนนพหลโยธิน ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ ประตูน้ำพระอินทร์ 13180 116หมู่6ถนนพหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ บางไทร 13190 91หมู่4 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ อุทัย 13210 31หมู่13ถนนอยุธยา-อุทัย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ บางปะหัน 13220 86/1หมู่6 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ ลาดบัวหลวง 13230 139/1หมู่3ซอยเทศบาล8ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านแพรก 13240 90หมู่2 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ บางบาล 13250 78หมู่1 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ นครหลวง 13260 78หมู่3 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ บางซ้าย 13270 104/3หมู่3 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ ลาดชะโด 13280 54หมู่1 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 13290 59หมู่4 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 00023 เลขที่ 1/190 หมู่ 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา, ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 00025 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,