เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บ้านแพรก 13240
ชื่อที่ทำการ : บ้านแพรก
Postoffice Name : BAN PHRAEK
ที่อยู่ : 90หมู่2 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 03538 6107
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองน้อยบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
   บ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
   บ้านใหม่บ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
   สองห้องบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
   สำพะเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
   โก่งธนูเมืองลพบุรีลพบุรี
       Tags : บ้านแพรก 13240 รหัสไปราณีย์ คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี,