เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
13130จำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 6(ส่วนหมู่ 1-5, 7-10 ใช้รหัส 18270)\"
18270ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 6 ใช้รหัส 13130)\"
13130บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130โพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130วังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13260คลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260นครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บางพระครูนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บ้านชุ้งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260ปากจั่นนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260พระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260แม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260สามไถนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260หนองปลิงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13270แก้วฟ้าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270เต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270เทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270บางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270ปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270วังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13190กกแก้วบูรพาบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190กระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190แคตกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190แคออกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190โคกช้างบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ช้างน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ช่างเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290ช้างใหญ่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290เชียงรากน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางพลีบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางยี่โทบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านกลึงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านเกาะบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านแป้งบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านม้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ไผ่พระบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290โพแตงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290ราชครามบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190สนามชัยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190หน้าไม้บางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13250กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250ทางช้างบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250ไทรน้อยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250น้ำเต้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางชะนีบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางบาลบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหลวงบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหลวงโดดบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหักบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บ้านกุ่มบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บ้านคลังบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250พระขาวบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250มหาพราหมณ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250วัดตะกูบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250วัดยมบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250สะพานไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13220ขยายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ขวัญเมืองบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ตานิมบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ตาลเอนบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ทับน้ำบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ทางกลางบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางเดื่อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านขล้อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านม้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านลี่บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220พุทเลาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220โพธิ์สามต้นบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220เสาธงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220หันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13160เกาะเกิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ขนอนหลวงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160คลองจิกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160คุ้งลานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13180เชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ตลิ่งชันบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บางกระสั้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บางประแดงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านแป้งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านพลับบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านโพบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13170บ้านสร้างบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านหว้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160วัดยมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160สามเรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13240คลองน้อยบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240บ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240บ้านใหม่บ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240สองห้องบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240สำพะเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13120กุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120โคกช้างผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280จักราชผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280ดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ท่าดินแดงผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280นาคูผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120บ้านแคผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120บ้านใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ผักไห่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ลาดชิดผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280ลำตะเคียนผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280หนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120หน้าโคกผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120อมฤตผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13000กะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000เกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ภูเขาทองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ลุมพลีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000วัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000สวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000สำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13140กระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140โคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140พระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250)\"
18250ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 5(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13140)\"
13140หนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา
13150กะทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150เจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150ท่าตอมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150น้ำเต้ามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บางนามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านขวางมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านนามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านใหม่มหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150พิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150มหาราชมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150โรงช้างมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150หัวไผ่มหาราชพระนครศรีอยุธยา
13230คลองพระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230คู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230พระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230สามเมืองลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230สิงหนาทลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230หลักชัยลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13170ข้าวงามวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170ชะแมบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170บ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)\"
13180พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 5(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13170)\"
13170ลำตาเสาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170วังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170วังน้อยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170สนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170หันตะเภาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13110เจ้าเจ็ดเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110เจ้าเสด็จเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ชายนาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ดอนทองเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บางนมโคเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านกระทุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านแถวเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านแพนเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านหลวงเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110มารวิชัยเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110รางจรเข้เสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ลาดงาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110สามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110สามตุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110เสนาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110หัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา
13000ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 2(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13210)\"
13210ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)\"
13210คานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210บ้านช้างอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210บ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210โพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210เสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210อุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา
         


Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล จำปา อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเจ้าสนุก อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเรือ อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านร่อม อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากท่า อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์เอน อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังแดง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลาลอย อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขนาก อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าช้าง อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครหลวง อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อโพง อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางระกำ อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านชุ้ง อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระนอน อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามไถ อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลิง อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้วฟ้า อำเภอ บางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เต่าเล่า อำเภอ บางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพมงคล อำเภอ บางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางซ้าย อำเภอ บางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปลายกลัด อำเภอ บางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังพัฒนา อำเภอ บางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กกแก้วบูรพา อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระแชง อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แคตก อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แคออก อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกช้าง อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างน้อย อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่างเหล็ก อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างใหญ่ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางไทร อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพลี อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางยี่โท อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลึง อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแป้ง อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านม้า อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่พระ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพแตง อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไม้ตรา อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ราชคราม อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามชัย อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าไม้ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห่อหมก อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กบเจา อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทางช้าง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทรน้อย อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำเต้า อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางชะนี อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางบาล อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหลวง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหลวงโดด อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหัก อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านคลัง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระขาว อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาพราหมณ์ อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดตะกู อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดยม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะพานไทย อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขยาย อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขวัญเมือง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตานิม อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลเอน อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับน้ำ อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทางกลาง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเดื่อ อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางนางร้า อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางปะหัน อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเพลิง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านขล้อ อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านม้า อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านลี่ อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พุทเลา อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์สามต้น อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสาธง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หันสัง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะเกิด อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขนอนหลวง อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คุ้งลาน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดเกรียบ อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางประแดง อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกรด อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแป้ง อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านพลับ อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโพ อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสร้าง อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดยม อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองน้อย อำเภอ บ้านแพรก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแพรก อำเภอ บ้านแพรก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ บ้านแพรก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองห้อง อำเภอ บ้านแพรก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำพะเนียง อำเภอ บ้านแพรก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุฎี อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกช้าง อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จักราช อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนลาน อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลาน อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าดินแดง อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคู อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแค อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักไห่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดชิด อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดน้ำเค็ม อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำตะเคียน อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำใหญ่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าโคก อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อมฤต อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะมัง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะเรียน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองตะเคียน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองสระบัว อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านรุน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากกราน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลุมพลี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดตูม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนพริก อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำเภาล่ม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระจิว อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกม่วง อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหญ้านาง อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระแก้ว อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภาชี อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระโสม อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระโสม อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะทุ่ม อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจ้าปลุก อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตอ อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำเต้า อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางนา อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านขวาง อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนา อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิตเพียน อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาราช อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โรงช้าง อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวไผ่ อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองพระยาบันลือ อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คู้สลอด อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระยาบันลือ อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามเมือง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สิงหนาท อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลักชัย อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ข้าวงาม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะแมบ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อตาโล่ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำตาเสา อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังจุฬา อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้อย อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนับทึบ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หันตะเภา อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจ้าเจ็ด อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจ้าเสด็จ อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชายนา อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนทอง อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางนมโค อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกระทุ่ม อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแถว อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแพน อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหลวง อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มารวิชัย อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล รางจรเข้ อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดงา อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามกอ อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามตุ่ม อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสนา อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเวียง อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านช้าง อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหีบ อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพสาวหาญ อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามบัณฑิต อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสนา อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำส้ม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไม้ซุง อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,