เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ผักไห่ 13120
ชื่อที่ทำการ : ผักไห่
Postoffice Name : PHAK HAI
ที่อยู่ : 217หมู่4 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3539 1364
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   โคกช้างผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   ตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   ท่าดินแดงผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   บ้านแคผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   บ้านใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   ผักไห่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   ลาดชิดผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   ลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   หน้าโคกผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   อมฤตผักไห่พระนครศรีอยุธยา
       Tags : ผักไห่ 13120 รหัสไปราณีย์ กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,