เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รหัสไปรษณีย์ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
13140กระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140โคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140พระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250)\"
18250ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 5(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13140)\"
13140หนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กระจิว อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกม่วง อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหญ้านาง อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระแก้ว อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภาชี อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระโสม อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระโสม อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,