เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ประตูน้ำพระอินทร์ 13180
ชื่อที่ทำการ : ประตูน้ำพระอินทร์
Postoffice Name : PRATUNAM PHRA-IN
ที่อยู่ : 116หมู่6ถนนพหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3536 1261
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี\"เฉพาะ หมู่ 20<บ้านเลขที่ 1-55 และ 57-99>และ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์(นอกนั้น ใช้รหัส 12120)\"
   เชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 5(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13170)\"
       Tags : ประตูน้ำพระอินทร์ 13180 รหัสไปราณีย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,