เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ลาดชะโด 13280
ชื่อที่ทำการ : ลาดชะโด
Postoffice Name : LAT CHADO
ที่อยู่ : 54หมู่1 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3574 0298
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   จักราชผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   ดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   นาคูผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   ลำตะเคียนผักไห่พระนครศรีอยุธยา
   หนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
       Tags : ลาดชะโด 13280 รหัสไปราณีย์ จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา,