เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ภาชี 13140
ชื่อที่ทำการ : ภาชี
Postoffice Name : PHACHI
ที่อยู่ : 330/2หมู่5ถนนภาชี-นครหลวง ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3531 1173
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา
   โคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา
   ดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา
   ไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา
   พระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา
   ภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา
   ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250)\"
   หนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา
       Tags : ภาชี 13140 รหัสไปราณีย์ กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา,