เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บางปะหัน 13220
ชื่อที่ทำการ : บางปะหัน
Postoffice Name : BANG PAHAN
ที่อยู่ : 86/1หมู่6 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3538 1298
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ขยายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   ขวัญเมืองบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   ตานิมบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   ตาลเอนบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   ทับน้ำบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   ทางกลางบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   บางเดื่อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   บางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   บางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   บางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   บ้านขล้อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   บ้านม้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   บ้านลี่บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   พุทเลาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   โพธิ์สามต้นบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   เสาธงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
   หันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
       Tags : บางปะหัน 13220 รหัสไปราณีย์ ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา,