เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ท่าลาน 18270
ชื่อที่ทำการ : ท่าลาน
Postoffice Name : THA LAN
ที่อยู่ : 9หมู่7 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี
โทร. : 0 3628 1490
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 6 ใช้รหัส 13130)\"
   บางโขมดบ้านหมอสระบุรี\"เฉพาะ หมู่ 11<บ้านเลขที่ 49 \"\"บริษัท เหล็กสยาม จำกัด \"\">(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 18130)\"
   บ้านครัวบ้านหมอสระบุรี
       Tags : ท่าลาน 18270 รหัสไปราณีย์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี,รหัสไปราณีย์ บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี,