เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ พระนครศรีอยุธยา 13000
ชื่อที่ทำการ : พระนครศรีอยุธยา
Postoffice Name : PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA
ที่อยู่ : 123หมู่5ถนนอู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3532 8722
Fax. : 0 3525 2295
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   เกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   คลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   คลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   คลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   บ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   บ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   บ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   ประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   ปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   ไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   ภูเขาทองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   ลุมพลีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   วัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   สวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   สำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   หอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   หันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   หัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
   ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 2(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13210)\"
   ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 1 และ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 1-29>(ส่วนหมู่ 2<บ้านเลขที่ 30 เป็นต้นไป>และ หมู่ 3-12 ใช้รหัส 13210)\"
       Tags : พระนครศรีอยุธยา 13000 รหัสไปราณีย์ กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา,