เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000
\"เฉพาะ หมู่ 1 และ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 1-29>(ส่วนหมู่ 2<บ้านเลขที่ 30 เป็นต้นไป>และ หมู่ 3-12 ใช้รหัส 13210)\"


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  คลองโค้ง,ธนู1ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  หัวลาน2ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ท่าหิน3ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ท่าหิน4ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  สามเขา5ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  สะแก6ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  สะแก7ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ท่าเกวียน8ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ไทรหนึ่ง9ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ไทรสอง10ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ไทรสาม11ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  วัดขุนทิพย์12ธนู อุทัยพระนครศรีอยุธยา
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน คลองโค้ง,ธนู หมู่ที่ 1 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวลาน หมู่ที่ 2 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าหิน หมู่ที่ 3 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าหิน หมู่ที่ 4 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน สามเขา หมู่ที่ 5 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน สะแก หมู่ที่ 6 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน สะแก หมู่ที่ 7 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าเกวียน หมู่ที่ 8 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไทรหนึ่ง หมู่ที่ 9 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไทรสอง หมู่ที่ 10 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไทรสาม หมู่ที่ 11 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน วัดขุนทิพย์ หมู่ที่ 12 ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,