เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปัตตานี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
94230กะรุบีกะพ้อปัตตานี
94230ตะโละดือรามันกะพ้อปัตตานี
94230ปล่องหอยกะพ้อปัตตานี
94180ควนโนรีโคกโพธิ์ปัตตานี
94120โคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี
94120ช้างให้ตกโคกโพธิ์ปัตตานี
94120ทรายขาวโคกโพธิ์ปัตตานี
94120ท่าเรือโคกโพธิ์ปัตตานี
94180ทุ่งพลาโคกโพธิ์ปัตตานี
94120นาเกตุโคกโพธิ์ปัตตานี
94180นาประดู่โคกโพธิ์ปัตตานี
94120บางโกระโคกโพธิ์ปัตตานี
94180ปากล่อโคกโพธิ์ปัตตานี
94120ป่าบอนโคกโพธิ์ปัตตานี
94120มะกรูดโคกโพธิ์ปัตตานี
94140ตะโละแมะนาทุ่งยางแดงปัตตานี
94140น้ำดำทุ่งยางแดงปัตตานี
94140ปากูทุ่งยางแดงปัตตานี
94140พิเทนทุ่งยางแดงปัตตานี
94190ควนปะนาเระปัตตานี
94130คอกกระบือปะนาเระปัตตานี
94130ดอนปะนาเระปัตตานี\"เฉพาะ หมู่ 3-6(ส่วนหมู่ 1-2 ใช้รหัส 94190)\"
94190ดอนปะนาเระปัตตานี\"เฉพาะ หมู่ 1-2(ส่วนหมู่ 3-6 ใช้รหัส 94130)\"
94130ท่าข้ามปะนาเระปัตตานี
94130ท่าน้ำปะนาเระปัตตานี
94130บ้านกลางปะนาเระปัตตานี
94130บ้านนอกปะนาเระปัตตานี
94130บ้านน้ำบ่อปะนาเระปัตตานี
94130ปะนาเระปะนาเระปัตตานี
94130พ่อมิ่งปะนาเระปัตตานี
94140กระเสาะมายอปัตตานี
94140กระหวะมายอปัตตานี\"เฉพาะ หมู่ 5(ส่วนหมู่ 1-4 ใช้รหัส 94190)\"
94190กระหวะมายอปัตตานี\"เฉพาะ หมู่ 1-4(ส่วนหมู่ 5 ใช้รหัส 94140)\"
94140เกาะจันมายอปัตตานี
94140ตรังมายอปัตตานี
94140ถนนมายอปัตตานี
94140ปะโดมายอปัตตานี
94140ปานันมายอปัตตานี
94140มายอมายอปัตตานี
94190ลางามายอปัตตานี
94140ลุโบะยิไรมายอปัตตานี
94140สะกำมายอปัตตานี
94140สาคอใต้มายอปัตตานี
94140สาคอบนมายอปัตตานี
94000กะมิยอเมืองปัตตานีปัตตานี
94000คลองมานิงเมืองปัตตานีปัตตานี
94000จะบังติกอเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ตะลุโบะเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ตันหยงลุโละเมืองปัตตานีปัตตานี
94000บานาเมืองปัตตานีปัตตานี
94000บาราโหมเมืองปัตตานีปัตตานี
94000บาราเฮาะเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ปะกาฮะรังเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ปุยุดเมืองปัตตานีปัตตานี
94000รูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี
94000สะบารังเมืองปัตตานีปัตตานี
94000อาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี
94180ป่าไร่แม่ลานปัตตานี
94180ม่วงเตี้ยแม่ลานปัตตานี
94180แม่ลานแม่ลานปัตตานี
94220ดอนทรายไม้แก่นปัตตานี
94220ตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานี
94220ไทรทองไม้แก่นปัตตานี
94220ไม้แก่นไม้แก่นปัตตานี
94160กระโดยะรังปัตตานี
94160กอลำยะรังปัตตานี
94160เขาตูมยะรังปัตตานี
94160คลองใหม่ยะรังปัตตานี
94160ประจันยะรังปัตตานี
94160ปิตูมุดียะรังปัตตานี
94160เมาะมาวียะรังปัตตานี
94160ยะรังยะรังปัตตานี
94160ระแว้งยะรังปัตตานี
94160วัดยะรังปัตตานี
94160สะดาวายะรังปัตตานี
94160สะนอยะรังปัตตานี
94150จะรังยะหริ่งปัตตานี
94150ตอหลังยะหริ่งปัตตานี
94150ตะโละยะหริ่งปัตตานี
94150ตะโละกาโปร์ยะหริ่งปัตตานี
94190ตันหยงจึงงายะหริ่งปัตตานี
94150ตันหยงดาลอยะหริ่งปัตตานี
94150ตาแกะยะหริ่งปัตตานี
94150ตาลีอายร์ยะหริ่งปัตตานี
94150บางปูยะหริ่งปัตตานี
94190บาโลยยะหริ่งปัตตานี
94150ปิยามุมังยะหริ่งปัตตานี
94150ปุลากงยะหริ่งปัตตานี
94150มะนังยงยะหริ่งปัตตานี
94150ยามูยะหริ่งปัตตานี
94150ราตาปันยังยะหริ่งปัตตานี
94150สาบันยะหริ่งปัตตานี
94150หนองแรตยะหริ่งปัตตานี
94150แหลมโพธิ์ยะหริ่งปัตตานี
94110กะดุนงสายบุรีปัตตานี
94110ตะบิ้งสายบุรีปัตตานี
94110ตะลุบันสายบุรีปัตตานี
94110เตราะบอนสายบุรีปัตตานี
94190ทุ่งคล้าสายบุรีปัตตานี
94110บางเก่าสายบุรีปัตตานี
94110บือเระสายบุรีปัตตานี
94110ปะเสยะวอสายบุรีปัตตานี
94110แป้นสายบุรีปัตตานี
94110มะนังดาลำสายบุรีปัตตานี
94110ละหารสายบุรีปัตตานี
94170เกาะเปาะหนองจิกปัตตานี
94170คอลอตันหยงหนองจิกปัตตานี
94170ดอนรักหนองจิกปัตตานี
94170ดาโต๊ะหนองจิกปัตตานี
94170ตุยงหนองจิกปัตตานี
94170ท่ากำชำหนองจิกปัตตานี
94170บ่อทองหนองจิกปัตตานี
94170บางเขาหนองจิกปัตตานี
94170บางตาวาหนองจิกปัตตานี
94170ปุโละปุโยหนองจิกปัตตานี
94170ยาบีหนองจิกปัตตานี
94170ลิปะสะโงหนองจิกปัตตานี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กะรุบี อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโละดือรามัน อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปล่องหอย อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนโนรี อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกโพธิ์ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างให้ตก อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเรือ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเกตุ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาประดู่ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางโกระ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากล่อ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าบอน อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะกรูด อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโละแมะนา อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำดำ อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากู อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควน อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอกกระบือ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอน อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอน อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าน้ำ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนอก อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านน้ำบ่อ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะนาเระ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พ่อมิ่ง อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระเสาะ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระหวะ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระหวะ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะจัน อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตรัง อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถนน อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะโด อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปานัน อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มายอ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลุโบะยิไร อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะกำ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาคอใต้ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาคอบน อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะมิยอ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองมานิง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จะบังติกอ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะลุโบะ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตันหยงลุโละ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาราเฮาะ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะกาฮะรัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปุยุด อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อาเนาะรู อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าไร่ อำเภอ แม่ลาน จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงเตี้ย อำเภอ แม่ลาน จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ลาน อำเภอ แม่ลาน จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ไม้แก่น จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโละไกรทอง อำเภอ ไม้แก่น จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทรทอง อำเภอ ไม้แก่น จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไม้แก่น อำเภอ ไม้แก่น จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระโด อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กอลำ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาตูม อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองใหม่ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประจัน อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปิตูมุดี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมาะมาวี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยะรัง อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระแว้ง อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัด อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะดาวา อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะนอ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จะรัง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตอหลัง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโละ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโละกาโปร์ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตันหยงจึงงา อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตันหยงดาลอ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาแกะ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลีอายร์ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางปู อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาโลย อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปิยามุมัง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปุลากง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะนังยง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยามู อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ราตาปันยัง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาบัน อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแรต อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมโพธิ์ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะดุนง อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะบิ้ง อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะลุบัน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคล้า อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเก่า อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บือเระ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะเสยะวอ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะนังดาลำ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละหาร อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะเปาะ อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอลอตันหยง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนรัก อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดาโต๊ะ อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตุยง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ากำชำ อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเขา อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางตาวา อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปุโละปุโย อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยาบี อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลิปะสะโง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี,