เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ เทิง 57160
ชื่อที่ทำการ : เทิง
Postoffice Name : THOENG
ที่อยู่ : 5หมู่15ถนนพิศาล เวียง เทิง เชียงราย
โทร. : 0 5379 5529
Fax. : 0 5379 5389
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   งิ้วเทิงเชียงราย\"เฉพาะ หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24(ส่วนหมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 ใช้รหัส 57230)\"
   ตับเต่าเทิงเชียงราย
   เวียงเทิงเชียงราย
   สันทรายงามเทิงเชียงราย
   หงาวเทิงเชียงราย
       Tags : เทิง 57160 รหัสไปราณีย์ งิ้ว เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตับเต่า เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ เวียง เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ สันทรายงาม เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ หงาว เทิง เชียงราย,