เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุรินทร์


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
32210กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์
32210คูตันกาบเชิงสุรินทร์
32210โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
32210ด่านกาบเชิงสุรินทร์
32210ตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
32210แนงมุดกาบเชิงสุรินทร์
32000เขวาสินรินทร์เขวาสินรินทร์สุรินทร์
32000ตากูกเขวาสินรินทร์สุรินทร์
32000บ้านแร่เขวาสินรินทร์สุรินทร์
32000บึงเขวาสินรินทร์สุรินทร์
32000ปราสาททองเขวาสินรินทร์สุรินทร์
32180กระหาดจอมพระสุรินทร์
32180จอมพระจอมพระสุรินทร์
32180ชุมแสงจอมพระสุรินทร์
32180บ้านผือจอมพระสุรินทร์
32180บุแกรงจอมพระสุรินทร์
32180เป็นสุขจอมพระสุรินทร์
32180เมืองลีงจอมพระสุรินทร์
32180ลุ่มระวีจอมพระสุรินทร์
32180หนองสนิทจอมพระสุรินทร์
32190กระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์
32190ชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์
32190นาหนองไผ่ชุมพลบุรีสุรินทร์
32190ไพรขลาชุมพลบุรีสุรินทร์
32190เมืองบัวชุมพลบุรีสุรินทร์
32190ยะวึกชุมพลบุรีสุรินทร์
32190ศรีณรงค์ชุมพลบุรีสุรินทร์
32190สระขุดชุมพลบุรีสุรินทร์
32190หนองเรือชุมพลบุรีสุรินทร์
32120กระโพท่าตูมสุรินทร์
32120ท่าตูมท่าตูมสุรินทร์
32120ทุ่งกุลาท่าตูมสุรินทร์
32120บะท่าตูมสุรินทร์
32120บัวโคกท่าตูมสุรินทร์
32120พรมเทพท่าตูมสุรินทร์
32120โพนครกท่าตูมสุรินทร์
32120เมืองแกท่าตูมสุรินทร์
32120หนองบัวท่าตูมสุรินทร์
32120หนองเมธีท่าตูมสุรินทร์
32130คำผงโนนนารายณ์สุรินทร์
32130โนนโนนนารายณ์สุรินทร์
32130ระเวียงโนนนารายณ์สุรินทร์
32130หนองเทพโนนนารายณ์สุรินทร์
32130หนองหลวงโนนนารายณ์สุรินทร์
32230จรัสบัวเชดสุรินทร์
32230ตาวังบัวเชดสุรินทร์
32230บัวเชดบัวเชดสุรินทร์
32230สะเดาบัวเชดสุรินทร์
32230สำเภาลูนบัวเชดสุรินทร์
32230อาโพนบัวเชดสุรินทร์
32140กังแอนปราสาทสุรินทร์
32140กันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
32140โคกยางปราสาทสุรินทร์
32140โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
32140เชื้อเพลิงปราสาทสุรินทร์
32140โชคนาสามปราสาทสุรินทร์
32140ตานีปราสาทสุรินทร์
32140ตาเบาปราสาทสุรินทร์
32140ทมอปราสาทสุรินทร์
32140ทุ่งมนปราสาทสุรินทร์
32140บ้านไทรปราสาทสุรินทร์
32140บ้านพลวงปราสาทสุรินทร์
32140ประทัดบุปราสาทสุรินทร์
32140ปราสาททนงปราสาทสุรินทร์
32140ปรือปราสาทสุรินทร์
32140ไพลปราสาทสุรินทร์
32140สมุดปราสาทสุรินทร์
32140หนองใหญ่ปราสาทสุรินทร์
32140โคกกลางพนมดงรักสุรินทร์
32140จีกแดกพนมดงรักสุรินทร์
32140ตาเมียงพนมดงรักสุรินทร์
32140บักไดพนมดงรักสุรินทร์
32000กาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000แกใหญ่เมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000คอโคเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000ตระแสงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000ตั้งใจเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000ตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000ท่าสว่างเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000นาดีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000นาบัวเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000ในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000บุฤาษีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000เพี้ยรามเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000เมืองทีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000รามเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000สลักไดเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000สวายเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
32000แสลงพันธ์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
32130กุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์
32130แกรัตนบุรีสุรินทร์
32130ดอนแรดรัตนบุรีสุรินทร์
32130ทับใหญ่รัตนบุรีสุรินทร์
32130ธาตุรัตนบุรีสุรินทร์
32130น้ำเขียวรัตนบุรีสุรินทร์
32130เบิดรัตนบุรีสุรินทร์
32130ไผ่รัตนบุรีสุรินทร์
32130ยางสว่างรัตนบุรีสุรินทร์
32130รัตนบุรีรัตนบุรีสุรินทร์
32130หนองบัวทองรัตนบุรีสุรินทร์
32130หนองบัวบานรัตนบุรีสุรินทร์
32220โชคเหนือลำดวนสุรินทร์
32220ตระเปียงเตียลำดวนสุรินทร์
32220ตรำดมลำดวนสุรินทร์
32220ลำดวนลำดวนสุรินทร์
32220อู่โลกลำดวนสุรินทร์
32150แจนแวนศรีณรงค์สุรินทร์
32150ณรงค์ศรีณรงค์สุรินทร์
32150ตรวจศรีณรงค์สุรินทร์
32150ศรีสุขศรีณรงค์สุรินทร์
32150หนองแวงศรีณรงค์สุรินทร์
32110กุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์
32110ขวาวใหญ่ศีขรภูมิสุรินทร์
32110คาละแมะศีขรภูมิสุรินทร์
32110จารพัตศีขรภูมิสุรินทร์
32110ช่างปี่ศีขรภูมิสุรินทร์
32110ตรมไพรศีขรภูมิสุรินทร์
32110ตรึมศีขรภูมิสุรินทร์
32110แตลศีขรภูมิสุรินทร์
32110นารุ่งศีขรภูมิสุรินทร์
32110ผักไหมศีขรภูมิสุรินทร์
32110ยางศีขรภูมิสุรินทร์
32110ระแงงศีขรภูมิสุรินทร์
32110หนองขวาวศีขรภูมิสุรินทร์
32110หนองบัวศีขรภูมิสุรินทร์
32110หนองเหล็กศีขรภูมิสุรินทร์
32160แคนสนมสุรินทร์
32160นานวนสนมสุรินทร์
32160โพนโกสนมสุรินทร์
32160สนมสนมสุรินทร์
32160หนองระฆังสนมสุรินทร์
32160หนองอียอสนมสุรินทร์
32160หัวงัวสนมสุรินทร์
32150กระเทียมสังขะสุรินทร์
32150ขอนแตกสังขะสุรินทร์
32150ดมสังขะสุรินทร์
32150ตาคงสังขะสุรินทร์
32150ตาตุมสังขะสุรินทร์
32150ทับทันสังขะสุรินทร์
32150เทพรักษาสังขะสุรินทร์
32150บ้านจารย์สังขะสุรินทร์
32150บ้านชบสังขะสุรินทร์
32150พระแก้วสังขะสุรินทร์
32150สะกาดสังขะสุรินทร์
32150สังขะสังขะสุรินทร์
32170กระออมสำโรงทาบสุรินทร์
32170เกาะแก้วสำโรงทาบสุรินทร์
32170ประดู่สำโรงทาบสุรินทร์
32170ศรีสุขสำโรงทาบสุรินทร์
32170สะโนสำโรงทาบสุรินทร์
32170สำโรงทาบสำโรงทาบสุรินทร์
32170เสม็จสำโรงทาบสุรินทร์
32170หนองไผ่ล้อมสำโรงทาบสุรินทร์
32170หนองฮะสำโรงทาบสุรินทร์
32170หมื่นศรีสำโรงทาบสุรินทร์
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กาบเชิง อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูตัน อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกตะเคียน อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่าน อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเคียน อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แนงมุด อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขวาสินรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากูก อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแร่ อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึง อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปราสาททอง อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระหาด อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมพระ อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมแสง อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านผือ อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุแกรง อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เป็นสุข อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองลีง อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลุ่มระวี อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสนิท อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระเบื้อง อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมพลบุรี อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหนองไผ่ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพรขลา อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองบัว อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยะวึก อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีณรงค์ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระขุด อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเรือ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระโพ อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตูม อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกุลา อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บะ อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวโคก อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรมเทพ อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนครก อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองแก อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเมธี อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำผง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนน อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระเวียง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเทพ อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลวง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จรัส อำเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาวัง อำเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวเชด อำเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเดา อำเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำเภาลูน อำเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อาโพน อำเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กันตวจระมวล อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกยาง อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชื้อเพลิง อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โชคนาสาม อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตานี อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทมอ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งมน อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไทร อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านพลวง อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประทัดบุ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปราสาททนง อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปรือ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพล อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมุด อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกลาง อำเภอ พนมดงรัก จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จีกแดก อำเภอ พนมดงรัก จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเมียง อำเภอ พนมดงรัก จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บักได อำเภอ พนมดงรัก จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กาเกาะ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แกใหญ่ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอโค อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เฉนียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตระแสง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตั้งใจ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาอ็อง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสว่าง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทนมีย์ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาบัว อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุฤาษี อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เพี้ยราม อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองที อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ราม อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สลักได อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวาย อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสลงพันธ์ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดขาคีม อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนแรด อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับใหญ่ อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธาตุ อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำเขียว อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เบิด อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางสว่าง อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล รัตนบุรี อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวทอง อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวบาน อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โชคเหนือ อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตระเปียงเตีย อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตรำดม อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำดวน อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อู่โลก อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แจนแวน อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ณรงค์ อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตรวจ อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสุข อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดหวาย อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขวาวใหญ่ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คาละแมะ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่างปี่ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตรมไพร อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตรึม อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แตล อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นารุ่ง อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักไหม อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยาง อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระแงง อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขวาว อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเหล็ก อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แคน อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นานวน อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนโก อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนม อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองระฆัง อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอียอ อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวงัว อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระเทียม อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขอนแตก อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดม อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาคง อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาตุม อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับทัน อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพรักษา อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านจารย์ อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านชบ อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระแก้ว อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะกาด อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สังขะ อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระออม อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประดู่ อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสุข อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะโน อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรงทาบ อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสม็จ อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฮะ อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมื่นศรี อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์,