เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ปล้อง 57230
ชื่อที่ทำการ : ปล้อง
Postoffice Name : PLONG
ที่อยู่ : 38หมู่5 ปล้อง เทิง เชียงราย
โทร. : 0 5395 4183
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   งิ้วเทิงเชียงราย\"เฉพาะ หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25(ส่วนหมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24 ใช้รหัส 57160)\"
   เชียงเคี่ยนเทิงเชียงราย
   ปล้องเทิงเชียงราย
   แม่ลอยเทิงเชียงราย
   ศรีดอนไชยเทิงเชียงราย
   หนองแรดเทิงเชียงราย
       Tags : ปล้อง 57230 รหัสไปราณีย์ งิ้ว เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ปล้อง เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ แม่ลอย เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ หนองแรด เทิง เชียงราย,