เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลพบุรี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
15250โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
15250โคกแสมสารโคกเจริญลพบุรี
15250ยางรากโคกเจริญลพบุรี
15250วังทองโคกเจริญลพบุรี
15250หนองมะค่าโคกเจริญลพบุรี
15120เกาะแก้วโคกสำโรงลพบุรี
15120คลองเกตุโคกสำโรงลพบุรี
15120โคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี
15120ดงมะรุมโคกสำโรงลพบุรี
15120ถลุงเหล็กโคกสำโรงลพบุรี
15120เพนียดโคกสำโรงลพบุรี
15120วังขอนขว้างโคกสำโรงลพบุรี
15120วังจั่นโคกสำโรงลพบุรี
15120วังเพลิงโคกสำโรงลพบุรี
15120สะแกราบโคกสำโรงลพบุรี
15120หนองแขมโคกสำโรงลพบุรี
15120หลุมข้าวโคกสำโรงลพบุรี
15120ห้วยโป่งโคกสำโรงลพบุรี
15130เกาะรังชัยบาดาลลพบุรี
15130เขาแหลมชัยบาดาลลพบุรี
15130ชัยนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี
15230ชัยบาดาลชัยบาดาลลพบุรี
15130ซับตะเคียนชัยบาดาลลพบุรี
15130ท่าดินดำชัยบาดาลลพบุรี
15130ท่ามะนาวชัยบาดาลลพบุรี
15190นาโสมชัยบาดาลลพบุรี
15130นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี
15130บัวชุมชัยบาดาลลพบุรี
15130บ้านใหม่สามัคคีชัยบาดาลลพบุรี
15230ม่วงค่อมชัยบาดาลลพบุรี
15230มะกอกหวานชัยบาดาลลพบุรี
15130ลำนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี
15130ศิลาทิพย์ชัยบาดาลลพบุรี
15130หนองยายโต๊ะชัยบาดาลลพบุรี
15130ห้วยหินชัยบาดาลลพบุรี
15180เขาสมอคอนท่าวุ้งลพบุรี
15150โคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
15150ท่าวุ้งท่าวุ้งลพบุรี
15150บางคู้ท่าวุ้งลพบุรี
15150บางงาท่าวุ้งลพบุรี
15150บางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
15150บ้านเบิกท่าวุ้งลพบุรี
15150โพตลาดแก้วท่าวุ้งลพบุรี
15150มุจลินท์ท่าวุ้งลพบุรี
15150ลาดสาลี่ท่าวุ้งลพบุรี
15150หัวสำโรงท่าวุ้งลพบุรี
15230แก่งผักกูดท่าหลวงลพบุรี
15230ซับจำปาท่าหลวงลพบุรี
15230ทะเลวังวัดท่าหลวงลพบุรี
15230ท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี
15230หนองผักแว่นท่าหลวงลพบุรี
15230หัวลำท่าหลวงลพบุรี
15110ชอนม่วงบ้านหมี่ลพบุรี
15110เชียงงาบ้านหมี่ลพบุรี
15110ดงพลับบ้านหมี่ลพบุรี
15110ดอนดึงบ้านหมี่ลพบุรี
15110บางกระพี้บ้านหมี่ลพบุรี
15180บางขามบ้านหมี่ลพบุรี
15110บางพึ่งบ้านหมี่ลพบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3(ส่วนหมู่ 4-9 ใช้รหัส 15180)\"
15180บางพึ่งบ้านหมี่ลพบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4-9(ส่วนหมู่ 1-3 ใช้รหัส 15110)\"
15110บ้านกล้วยบ้านหมี่ลพบุรี
15180บ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี
15110บ้านทรายบ้านหมี่ลพบุรี
15110บ้านหมี่บ้านหมี่ลพบุรี
15110ไผ่ใหญ่บ้านหมี่ลพบุรี
15110พุคาบ้านหมี่ลพบุรี
15110โพนทองบ้านหมี่ลพบุรี
15110มหาสอนบ้านหมี่ลพบุรี
15110สนามแจงบ้านหมี่ลพบุรี
15110สายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองกระเบียนบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองเต่าบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองทรายขาวบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองเมืองบ้านหมี่ลพบุรี
15110หินปักบ้านหมี่ลพบุรี
15140โคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี
15220ช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี
15140ชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี
15220ดีลังพัฒนานิคมลพบุรี
15140น้ำสุดพัฒนานิคมลพบุรี
15140พัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี
15140มะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี
15140หนองบัวพัฒนานิคมลพบุรี
18220ห้วยขุนรามพัฒนานิคมลพบุรี
15000กกโกเมืองลพบุรีลพบุรี
13240โก่งธนูเมืองลพบุรีลพบุรี
15160เขาพระงามเมืองลพบุรีลพบุรี
15000เขาสามยอดเมืองลพบุรีลพบุรี
15160โคกกระเทียมเมืองลพบุรีลพบุรี
15210โคกตูมเมืองลพบุรีลพบุรี
15000โคกลำพานเมืองลพบุรีลพบุรี
15000งิ้วรายเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ดอนโพธิ์เมืองลพบุรีลพบุรี
15000ตะลุงเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ถนนใหญ่เมืองลพบุรีลพบุรี
15000ทะเลชุบศรเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ท้ายตลาดเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ท่าหินเมืองลพบุรีลพบุรี
15000นิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี
15000บางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 11 ใช้รหัส 15160)\"
15160บางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี\"เฉพาะ หมู่ 11(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 15000)\"
15000บ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี
15000พรหมมาสตร์เมืองลพบุรีลพบุรี
15000โพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี
15000โพธิ์ตรุเมืองลพบุรีลพบุรี
15000สี่คลองเมืองลพบุรีลพบุรี
15190กุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี
15130เขาน้อยลำสนธิลพบุรี
15190เขารวกลำสนธิลพบุรี
15190ซับสมบูรณ์ลำสนธิลพบุรี
15190ลำสนธิลำสนธิลพบุรี
15190หนองรีลำสนธิลพบุรี
15240ทุ่งท่าช้างสระโบสถ์ลพบุรี
15240นิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี
15240มหาโพธิสระโบสถ์ลพบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5-6, 8-12(ส่วนหมู่ 4, 7, 13 ใช้รหัส 15250)\"
15250มหาโพธิสระโบสถ์ลพบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4, 7, 13(ส่วนหมู่ 1-3, 5-6, 8-12 ใช้รหัส 15240)\"
15240สระโบสถ์สระโบสถ์ลพบุรี
15240ห้วยใหญ่สระโบสถ์ลพบุรี
15170ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
15170ชอนสารเดชหนองม่วงลพบุรี
15170ดงดินแดงหนองม่วงลพบุรี
15170บ่อทองหนองม่วงลพบุรี
15170ยางโทนหนองม่วงลพบุรี
15170หนองม่วงหนองม่วงลพบุรี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเจริญ อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกแสมสาร อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางราก อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทอง อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองมะค่า อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเกตุ อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสำโรง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงมะรุม อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถลุงเหล็ก อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เพนียด อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังขอนขว้าง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังจั่น อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะแกราบ อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแขม อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุมข้าว อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะรัง อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาแหลม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชัยนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชัยบาดาล อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซับตะเคียน อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าดินดำ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะนาว อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโสม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวชุม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่สามัคคี อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงค่อม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะกอกหวาน อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศิลาทิพย์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองยายโต๊ะ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยหิน อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสลุด อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวุ้ง อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางคู้ อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางงา อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางลี่ อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเบิก อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพตลาดแก้ว อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มุจลินท์ อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดสาลี่ อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวสำโรง อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่งผักกูด อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซับจำปา อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะเลวังวัด อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผักแว่น อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวลำ อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชอนม่วง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงงา อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงพลับ อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกระพี้ อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางขาม อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพึ่ง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพึ่ง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านชี อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านทราย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหมี่ อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ใหญ่ อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พุคา อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาสอน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สายห้วยแก้ว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเต่า อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองทรายขาว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเมือง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินปัก อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องสาริกา อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชอนน้อย อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดีลัง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำสุด อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พัฒนานิคม อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะนาวหวาน อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยขุนราม อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กกโก อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โก่งธนู อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกระเทียม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกลำพาน อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้วราย อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนโพธิ์ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะลุง อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถนนใหญ่ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้ายตลาด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหิน อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมสร้างตนเอง อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางขันหมาก อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางขันหมาก อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านข่อย อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าตาล อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรหมมาสตร์ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์เก้าต้น อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ตรุ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สี่คลอง อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดตาเพชร อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาน้อย อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขารวก อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซับสมบูรณ์ อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำสนธิ อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองรี อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งท่าช้าง อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิยมชัย อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาโพธิ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาโพธิ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระโบสถ์ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชอนสมบูรณ์ อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชอนสารเดช อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงดินแดง อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางโทน อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองม่วง อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี,