เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยภูมิ


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
36120กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120โนนกอกเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120โนนทองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120บ้านยางเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120บ้านหันเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120หนองข่าเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36120หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
36150เก่าย่าดีแก้งคร้อชัยภูมิ
36150โคกกุงแก้งคร้อชัยภูมิ
36150ช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ
36150ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อชัยภูมิ
36150นาหนองทุ่มแก้งคร้อชัยภูมิ
36150บ้านแก้งแก้งคร้อชัยภูมิ
36150หนองขามแก้งคร้อชัยภูมิ
36150หนองไผ่แก้งคร้อชัยภูมิ
36150หนองสังข์แก้งคร้อชัยภูมิ
36150หลุบคาแก้งคร้อชัยภูมิ
36140คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140โคกมั่งงอยคอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140ช่องสามหมอคอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140โนนสะอาดคอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140บ้านโสกคอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140ยางหวายคอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140ศรีสำราญคอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140หนองขามคอนสวรรค์ชัยภูมิ
36140ห้วยไร่คอนสวรรค์ชัยภูมิ
36180คอนสารคอนสารชัยภูมิ
36180ดงกลางคอนสารชัยภูมิ
36180ดงบังคอนสารชัยภูมิ
36180ทุ่งนาเลาคอนสารชัยภูมิ
36180ทุ่งพระคอนสารชัยภูมิ
36180ทุ่งลุยลายคอนสารชัยภูมิ
36180โนนคูณคอนสารชัยภูมิ
36180ห้วยยางคอนสารชัยภูมิ
36130กุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ
36130บ้านกอกจัตุรัสชัยภูมิ
36130บ้านขามจัตุรัสชัยภูมิ
36130ละหานจัตุรัสชัยภูมิ
36130ส้มป่อยจัตุรัสชัยภูมิ
36130หนองโดนจัตุรัสชัยภูมิ
36220หนองบัวโคกจัตุรัสชัยภูมิ
36130หนองบัวบานจัตุรัสชัยภูมิ
36130หนองบัวใหญ่จัตุรัสชัยภูมิ
36130ซับใหญ่ซับใหญ่ชัยภูมิ
36130ตะโกทองซับใหญ่ชัยภูมิ
36130ท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ
36230นายางกลักเทพสถิตชัยภูมิ
36230บ้านไร่เทพสถิตชัยภูมิ
36230โป่งนกเทพสถิตชัยภูมิ
36230วะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ
36230ห้วยยายจิ๋วเทพสถิตชัยภูมิ
36130กะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ
36130ตาเนินเนินสง่าชัยภูมิ
36130รังงามเนินสง่าชัยภูมิ
36130หนองฉิมเนินสง่าชัยภูมิ
36170ชีบนบ้านเขว้าชัยภูมิ
36170ตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ
36170โนนแดงบ้านเขว้าชัยภูมิ
36170บ้านเขว้าบ้านเขว้าชัยภูมิ
36170ภูแลนคาบ้านเขว้าชัยภูมิ
36170ลุ่มลำชีบ้านเขว้าชัยภูมิ
36190บ้านเต่าบ้านแท่นชัยภูมิ
36190บ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ
36190สระพังบ้านแท่นชัยภูมิ
36190สามสวนบ้านแท่นชัยภูมิ
36190หนองคูบ้านแท่นชัยภูมิ
36160เกาะมะนาวบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
36160โคกเพชรพัฒนาบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
36160โคกเริงรมย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
36160บ้านชวนบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
36220บ้านตาลบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
36160บ้านเพชรบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
36220หัวทะเลบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
36260เจาทองภักดีชุมพลชัยภูมิ
36260บ้านเจียงภักดีชุมพลชัยภูมิ
36260วังทองภักดีชุมพลชัยภูมิ
36260แหลมทองภักดีชุมพลชัยภูมิ
36110กวางโจนภูเขียวชัยภูมิ
36110กุดยมภูเขียวชัยภูมิ
36110โคกสะอาดภูเขียวชัยภูมิ
36110ธาตุทองภูเขียวชัยภูมิ
36110บ้านแก้งภูเขียวชัยภูมิ
36110บ้านดอนภูเขียวชัยภูมิ
36110บ้านเพชรภูเขียวชัยภูมิ
36110ผักปังภูเขียวชัยภูมิ
36110หนองคอนไทยภูเขียวชัยภูมิ
36110หนองตูมภูเขียวชัยภูมิ
36110โอโลภูเขียวชัยภูมิ
36000กุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000โคกสูงเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000ชีลองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000ซับสีทองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000ท่าหินโงมเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000นาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000นาเสียวเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36240โนนสำราญเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000ในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36240บ้านค่ายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000บ้านเล่าเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000บุ่งคล้าเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000โพนทองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000รอบเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000ลาดใหญ่เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000หนองนาแซงเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36240หนองไผ่เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000ห้วยต้อนเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36000ห้วยบงเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
36210กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ
36210คูเมืองหนองบัวแดงชัยภูมิ
36210ถ้ำวัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิ
36210ท่าใหญ่หนองบัวแดงชัยภูมิ
36210นางแดดหนองบัวแดงชัยภูมิ
36210วังชมภูหนองบัวแดงชัยภูมิ
36210หนองบัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิ
36210หนองแวงหนองบัวแดงชัยภูมิ
36250โคกสะอาดหนองบัวระเหวชัยภูมิ
36250วังตะเฆ่หนองบัวระเหวชัยภูมิ
36250โสกปลาดุกหนองบัวระเหวชัยภูมิ
36250หนองบัวระเหวหนองบัวระเหวชัยภูมิ
36250ห้วยแย้หนองบัวระเหวชัยภูมิ
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดเลาะ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนกอก อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบัว อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเป้า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหัน อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระโพนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโพนงาม อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เก่าย่าดี อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกุง อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะไฟหวาน อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแก้ง อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขาม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสังข์ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุบคา อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกมั่งงอย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสะอาด อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโสก อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางหวาย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขาม อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอนสาร อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงกลาง อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงบัง อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งนาเลา อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งลุยลาย อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนคูณ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยาง อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกอก อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านขาม อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละหาน อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ส้มป่อย อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโดน อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวโคก อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวบาน อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวใหญ่ อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซับใหญ่ อำเภอ ซับใหญ่ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโกทอง อำเภอ ซับใหญ่ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ากูบ อำเภอ ซับใหญ่ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล วะตะแบก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยายจิ๋ว อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะฮาด อำเภอ เนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเนิน อำเภอ เนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล รังงาม อำเภอ เนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฉิม อำเภอ เนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชีบน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดแร้ง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนแดง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูแลนคา อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลุ่มลำชี อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเต่า อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแท่น อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระพัง อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามสวน อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองคู อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะมะนาว อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเพชรพัฒนา อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเริงรมย์ อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตาล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเพชร อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจาทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเจียง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กวางโจน อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดยม อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแก้ง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดอน อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเพชร อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักปัง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองคอนไทย อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตูม อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โอโล อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดตุ้ม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสูง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชีลอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซับสีทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเสียว อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสำราญ อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านค่าย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเล่า อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุ่งคล้า อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองนาแซง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยต้อน อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยบง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดชุมแสง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูเมือง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำวัวแดง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าใหญ่ อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางแดด อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังชมภู อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวแดง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังตะเฆ่ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โสกปลาดุก อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวระเหว อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ,