เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ อุดรธานี 41000
ชื่อที่ทำการ : อุดรธานี
Postoffice Name : UDON THANI
ที่อยู่ : 2ถนนวัฒนานุวงศ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี
โทร. : 0 4222 2804
Fax. : 0 4224 8784
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กุดสระเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   โคกสะอาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   เชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   นากว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   นาข่าเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   นาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีอุดรธานี
   บ้านขาวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   บ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   สามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   หนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   หนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   หนองไฮเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี
   หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
       Tags : อุดรธานี 41000 รหัสไปราณีย์ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี,