เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  เชียงยืน1เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  เชียงยืน22เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  อีหลุง3เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ดงหนองโพธิ์4เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองตอ5เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  นาเยีย6เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ป่อง7เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองน้ำเค็ม8เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองลอด9เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  จำปา10เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  บ่อน้อย11เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองเป็ด12เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  โนนสวรรค์13เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  เชียงยืน214เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  เชียงยืน15เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองหลอด16เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองหลอดพัฒนา17เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  บ่อน้อยพัฒนา18เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  โพธิ์ชัย19เชียงยืน เมืองอุดรธานีอุดรธานี
         


Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 1 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน เชียงยืน2 หมู่ที่ 2 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน อีหลุง หมู่ที่ 3 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน นาเยีย หมู่ที่ 6 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่อง หมู่ที่ 7 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองลอด หมู่ที่ 9 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน จำปา หมู่ที่ 10 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน บ่อน้อย หมู่ที่ 11 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองเป็ด หมู่ที่ 12 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน เชียงยืน2 หมู่ที่ 14 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 15 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองหลอด หมู่ที่ 16 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองหลอดพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน บ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โพธิ์ชัย หมู่ที่ 19 ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,