เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุโขทัย


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
64170กกแรตกงไกรลาศสุโขทัย
64170กงกงไกรลาศสุโขทัย
64170ไกรกลางกงไกรลาศสุโขทัย
64170ไกรนอกกงไกรลาศสุโขทัย
64170ไกรในกงไกรลาศสุโขทัย
64170ดงเดือยกงไกรลาศสุโขทัย
64170ท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย
64170บ้านกร่างกงไกรลาศสุโขทัย
64170บ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย
64170ป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย
64170หนองตูมกงไกรลาศสุโขทัย
64160โตนดคีรีมาศสุโขทัย
64160ทุ่งยางเมืองคีรีมาศสุโขทัย
64160ทุ่งหลวงคีรีมาศสุโขทัย
64160นาเชิงคีรีคีรีมาศสุโขทัย
64160บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย
64160บ้านป้อมคีรีมาศสุโขทัย
64160ศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย
64160สามพวงคีรีมาศสุโขทัย
64160หนองกระดิ่งคีรีมาศสุโขทัย
64160หนองจิกคีรีมาศสุโขทัย
64150กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64230เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64150ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64150ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64230บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64140ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140ลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64220ตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ธานีเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000บ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย\"เฉพาะ หมู่ 1-7(ส่วนหมู่ 8 ใช้รหัส 64210)\"
64210บ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย\"เฉพาะ หมู่ 8(ส่วนหมู่ 1-7 ใช้รหัส 64000)\"
64220บ้านสวนเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000บ้านหลุมเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ปากแควเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ปากพระเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64210เมืองเก่าเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ยางซ้ายเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64210วังทองแดงเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64180คลองมะพลับศรีนครสุโขทัย
64180นครเดิฐศรีนครสุโขทัย
64180น้ำขุมศรีนครสุโขทัย
64180ศรีนครศรีนครสุโขทัย
64180หนองบัวศรีนครสุโขทัย
64130ดงคู่ศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64190ท่าชัยศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64190ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130สารจิตรศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130หนองอ้อศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64120เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงสุโขทัย
64120คลองตาลศรีสำโรงสุโขทัย
64120ทับผึ้งศรีสำโรงสุโขทัย
64120นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
64120บ้านซ่านศรีสำโรงสุโขทัย
64120บ้านนาศรีสำโรงสุโขทัย
64120บ้านไร่ศรีสำโรงสุโขทัย
64120ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงสุโขทัย
64120วังทองศรีสำโรงสุโขทัย
64120วังลึกศรีสำโรงสุโขทัย
64120วังใหญ่ศรีสำโรงสุโขทัย
64120วัดเกาะศรีสำโรงสุโขทัย
64120สามเรือนศรีสำโรงสุโขทัย
64110คลองกระจงสวรรคโลกสุโขทัย
64110คลองยางสวรรคโลกสุโขทัย
64110ท่าทองสวรรคโลกสุโขทัย
64110นาทุ่งสวรรคโลกสุโขทัย
64110ในเมืองสวรรคโลกสุโขทัย
64110ปากน้ำสวรรคโลกสุโขทัย
64110ป่ากุมเกาะสวรรคโลกสุโขทัย
64110เมืองบางขลังสวรรคโลกสุโขทัย
64110เมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย
64110เมืองสวรรคโลกสวรรคโลกสุโขทัย
64110ย่านยาวสวรรคโลกสุโขทัย
64110วังพิณพาทย์สวรรคโลกสุโขทัย
64110วังไม้ขอนสวรรคโลกสุโขทัย
64110หนองกลับสวรรคโลกสุโขทัย
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กกแรต อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล กง อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไกรกลาง อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไกรนอก อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงเดือย อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าฉนวน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่สุขเกษม อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแฝก อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตูม อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โตนด อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งยางเมือง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเชิงคีรี อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านป้อม อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีคีรีมาศ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระดิ่ง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองจิก อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทยชนะศึก อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านด่าน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังตะคร้อ อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้ำขาว อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังลึก อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลเตี้ย อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธานี อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหลุม อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากแคว อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากพระ อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางซ้าย อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทองแดง อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองมะพลับ อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครเดิฐ อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำขุม อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีนคร อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงคู่ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าชัย อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสัชนาลัย อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สารจิตร อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอ้อ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดเสี้ยว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะตาเลี้ยง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองตาล อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาขุนไกร อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านซ่าน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ราวต้นจันทร์ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทอง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังลึก อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดเกาะ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามเรือน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองกระจง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองยาง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าทอง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทุ่ง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่ากุมเกาะ อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองบางขลัง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองบางยม อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ย่านยาว อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังพิณพาทย์ อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไม้ขอน อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกลับ อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย,