เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
72170ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72170ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 2-3(ส่วนหมู่ 1, 4-10 ใช้รหัส 72250)\"
72250ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1, 4-10(ส่วนหมู่ 2-3 ใช้รหัส 72170)\"
72170ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72250สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72170หนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72180ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
72180นิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี
72180วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
72180วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
72180หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
72180ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
72180องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
72120เขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120เขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120โคกช้างเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120เดิมบางเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ทุ่งคลีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ปากน้ำเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ป่าสะแกเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120วังศรีราชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120หัวนาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72150กฤษณาบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150โคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150จรเข้ใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150ตะค่าบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150บางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150บางใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150บ้านแหลมบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150ไผ่กองดินบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150มะขามล้มบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150วังน้ำเย็นบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150วัดดาวบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150วัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150สาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150องครักษ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72000โคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนกำยานเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนตาลเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนโพธิ์ทองเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนมะสังข์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72230ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ทับตีเหล็กเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ท่าพี่เลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ท่าระหัดเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72210บางกุ้งเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000บ้านโพธิ์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ไผ่ขวางเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000พิหารแดงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000โพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000รั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72210ศาลาขาวเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72230สนามคลีเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000สนามชัยเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72230สระแก้วเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72210สวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72140ดอนปรูศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140บางงามศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140บ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140ปลายนาศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140มดแดงศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140วังน้ำซับศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140วังยางศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140วังหว้าศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140ศรีประจันต์ศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72110ดอนมะนาวสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110ต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110ทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 12-13, 15(ส่วนหมู่ 4-11, 14, 16 ใช้รหัส 72190)\"
72190ทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4-11, 14, 16(ส่วนหมู่ 1-3, 12-13, 15 ใช้รหัส 72110)\"
72110เนินพระปรางค์สองพี่น้องสุพรรณบุรี
72190บ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางพลับสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางเลนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บ้านช้างสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110ศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-5, 9-10(ส่วนหมู่ 6-8, 11-13 ใช้รหัส 72190)\"
72190ศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 6-8, 11-13(ส่วนหมู่ 1-5, 9-10 ใช้รหัส 72110)\"
72110สองพี่น้องสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72190หนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-5, 7-8(ส่วนหมู่ 6 ใช้รหัส 71170)\"
71170หนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 6(ส่วนหมู่ 1-5, 7-8 ใช้รหัส 72190)\"
72110หัวโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี
72130กระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี
72130บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี
72130ย่านยาวสามชุกสุพรรณบุรี
72130วังลึกสามชุกสุพรรณบุรี
72130สามชุกสามชุกสุพรรณบุรี
72130หนองผักนากสามชุกสุพรรณบุรี
72130หนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี
72240แจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240ทัพหลวงหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองขามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองโพธิ์หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72160กระจันอู่ทองสุพรรณบุรี
71170จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 8-9, 11-13(ส่วนหมู่ 4-7, 10, 14-15 ใช้รหัส 72160)\"
72160จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4-7, 10, 14-15(ส่วนหมู่ 1-3, 8-9, 11-13 ใช้รหัส 71170)\"
72160เจดีย์อู่ทองสุพรรณบุรี
72160ดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี
72220ดอนมะเกลืออู่ทองสุพรรณบุรี
72160บ้านโข้งอู่ทองสุพรรณบุรี
72160บ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรี
72160พลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี
72160ยุ้งทะลายอู่ทองสุพรรณบุรี
72220สระพังลานอู่ทองสุพรรณบุรี
72220สระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี
72160หนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี
72160อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะเลบก อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะเลบก อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไร่รถ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระกระโจม อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมกระเสียว อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังคัน อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาดิน อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกช้าง อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เดิมบาง อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคลี อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางบวช อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อกรุ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าสะแก อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางนอน อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังศรีราช อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเขา อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวนา อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กฤษณา อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกคราม อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จรเข้ใหญ่ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะค่า อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางปลาม้า อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางใหญ่ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่กองดิน อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะขามล้ม อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดดาว อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดโบสถ์ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาลี อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล องครักษ์ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกโคเฒ่า อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนกำยาน อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนตาล อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนโพธิ์ทอง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนมะสังข์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับตีเหล็ก อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าระหัด อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ขวาง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิหารแดง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์พระยา อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลาขาว อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามคลี อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระแก้ว อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนแตง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนปรู อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางงาม อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปลายนา อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มดแดง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้ำซับ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหว้า อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ต้นตาล อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคอก อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคอก อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินพระปรางค์ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อสุพรรณ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางตะเคียน อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางตาเถร อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพลับ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเลน อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านช้าง อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบ่อ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบ่อ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวโพธิ์ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระเสียว อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสระ อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ย่านยาว อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังลึก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามชุก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผักนาก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสะเดา อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แจงงาม อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทัพหลวง อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขาม อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโพธิ์ อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองราชวัตร อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระจัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนคา อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนมะเกลือ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโข้ง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดอน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลับพลาไชย อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยุ้งทะลาย อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระพังลาน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระยายโสม อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโอ่ง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี,