เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดมหาสารคาม


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
44150กุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม
44150ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม
44150ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม
44150เขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม
44150คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม
44150โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม
44150ท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม
44150นาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม
44150มะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม
44150ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม
44130กุดรังกุดรังมหาสารคาม
44130นาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม
44130เลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
44130หนองแวงกุดรังมหาสารคาม
44130ห้วยเตยกุดรังมหาสารคาม
44190แกดำแกดำมหาสารคาม
44190โนนภิบาลแกดำมหาสารคาม
44190มิตรภาพแกดำมหาสารคาม
44190วังแสงแกดำมหาสารคาม
44190หนองกุงแกดำมหาสารคาม
44140แก้งแกโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140เขวาไร่โกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140เขื่อนโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140ดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140แพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140โพนงามโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140ยางน้อยโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140เลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140วังยาวโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140หนองกุงสวรรค์โกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140หนองบอนโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140หนองบัวโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140แห่ใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม
44160กุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม
44160ชื่นชมชื่นชมมหาสารคาม
44160หนองกุงชื่นชมมหาสารคาม
44160เหล่าดอกไม้ชื่นชมมหาสารคาม
44160กู่ทองเชียงยืนมหาสารคาม
44160เชียงยืนเชียงยืนมหาสารคาม
44160ดอนเงินเชียงยืนมหาสารคาม
44160นาทองเชียงยืนมหาสารคาม
44160โพนทองเชียงยืนมหาสารคาม
44160เสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม
44160หนองซอนเชียงยืนมหาสารคาม
44160เหล่าบัวบานเชียงยืนมหาสารคาม
44170เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
44170นาเชือกนาเชือกมหาสารคาม
44170ปอพานนาเชือกมหาสารคาม
44170สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
44170สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
44170หนองกุงนาเชือกมหาสารคาม
44170หนองแดงนาเชือกมหาสารคาม
44170หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
44170หนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม
44170หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
44180กู่สันตรัตน์นาดูนมหาสารคาม
44180ดงดวนนาดูนมหาสารคาม
44180ดงบังนาดูนมหาสารคาม
44180ดงยางนาดูนมหาสารคาม
44180นาดูนนาดูนมหาสารคาม
44180พระธาตุนาดูนมหาสารคาม
44180หนองคูนาดูนมหาสารคาม
44180หนองไผ่นาดูนมหาสารคาม
44180หัวดงนาดูนมหาสารคาม
44130กำพี้บรบือมหาสารคาม
44130ดอนงัวบรบือมหาสารคาม
44130โนนแดงบรบือมหาสารคาม
44130โนนราษีบรบือมหาสารคาม
44130บรบือบรบือมหาสารคาม
44130บ่อใหญ่บรบือมหาสารคาม
44130บัวมาศบรบือมหาสารคาม
44130ยางบรบือมหาสารคาม
44130วังไชยบรบือมหาสารคาม
44130วังใหม่บรบือมหาสารคาม
44130หนองโกบรบือมหาสารคาม
44130หนองคูขาดบรบือมหาสารคาม
44130หนองจิกบรบือมหาสารคาม
44130หนองม่วงบรบือมหาสารคาม
44130หนองสิมบรบือมหาสารคาม
44110ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110ภารแอ่นพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110ราษฎร์พัฒนาพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110เวียงชัยพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44000เกิ้งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000เขวาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000ดอนหว่านเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000ท่าตูมเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000บัวค้อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000ลาดพัฒนาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000แวงน่างเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000หนองโนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000หนองปลิงเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44000ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
44210ขามเรียนยางสีสุราชมหาสารคาม
44210ดงเมืองยางสีสุราชมหาสารคาม
44210นาภูยางสีสุราชมหาสารคาม
44210บ้านกู่ยางสีสุราชมหาสารคาม
44210ยางสีสุราชยางสีสุราชมหาสารคาม
44210แวงดงยางสีสุราชมหาสารคาม
44210หนองบัวสันตุยางสีสุราชมหาสารคาม
44120ขามป้อมวาปีปทุมมหาสารคาม
44120แคนวาปีปทุมมหาสารคาม
44120โคกสีทองหลางวาปีปทุมมหาสารคาม
44120งัวบาวาปีปทุมมหาสารคาม
44120ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
44120นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
44120บ้านหวายวาปีปทุมมหาสารคาม
44120ประชาพัฒนาวาปีปทุมมหาสารคาม
44120โพธิ์ชัยวาปีปทุมมหาสารคาม
44120เสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม
44120หนองทุ่มวาปีปทุมมหาสารคาม
44120หนองแสงวาปีปทุมมหาสารคาม
44120หนองแสนวาปีปทุมมหาสารคาม
44120หนองไฮวาปีปทุมมหาสารคาม
44120หัวเรือวาปีปทุมมหาสารคาม
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดใส้จ่อ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามเฒ่าพัฒนา อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขวาใหญ่ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล คันธารราษฎร์ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าขอนยาง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสีนวน อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะค่า อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสุข อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดรัง อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เลิงแฝก อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเตย อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แกดำ อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนภิบาล อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล มิตรภาพ อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังแสง อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุง อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้งแก อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขวาไร่ อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขื่อน อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนกลาง อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แพง อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางท่าแจ้ง อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางน้อย อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เลิงใต้ อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังยาว อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุงสวรรค์ อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบอน อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเหล็ก อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวขวาง อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่า อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แห่ใต้ อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดปลาดุก อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชื่นชม อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุง อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าดอกไม้ อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล กู่ทอง อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงยืน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทอง อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนทอง อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสือเฒ่า อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองซอน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าบัวบาน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขวาไร่ อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเชือก อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปอพาน อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันป่าตอง อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุง อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแดง อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโพธิ์ อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเม็ก อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเรือ อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล กู่สันตรัตน์ อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงดวน อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงยาง อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดูน อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองคู อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวดง อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำพี้ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนงัว อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนแดง อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนราษี อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อใหญ่ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวมาศ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยาง อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไชย อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังใหม่ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโก อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองคูขาด อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองจิก อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองม่วง อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสิม อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ก้ามปู อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสีนวล อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะหลาน อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภารแอ่น อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เม็กดำ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเตา อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเสือ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ราษฎร์เจริญ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ราษฎร์พัฒนา อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานสะแก อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงชัย อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงสะอาด อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวแก้ว อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกิ้ง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่งเลิงจาน อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขวา อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกก่อ อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหว่าน อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตูม อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสองคอน อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวค้อ อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดพัฒนา อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโน อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลิง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแอ่ง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามเรียน อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงเมือง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาภู อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกู่ อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางสีสุราช อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวสันตุ อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามป้อม อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แคน อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสีทองหลาง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล งัวบา อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงใหญ่ อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาข่า อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหวาย อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประชาพัฒนา อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสือโก้ก อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองทุ่ม อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแสน อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไฮ อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเรือ อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม,