เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิษณุโลก


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
65170ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
65170ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
65170บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
65170บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
65170ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
65170สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
65120นครชุมนครไทยพิษณุโลก
65120นครไทยนครไทยพิษณุโลก
65120นาบัวนครไทยพิษณุโลก
65120น้ำกุ่มนครไทยพิษณุโลก
65120เนินเพิ่มนครไทยพิษณุโลก
65120บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
65120บ้านพร้าวนครไทยพิษณุโลก
65120บ้านแยงนครไทยพิษณุโลก
65120ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
65120หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
65120ห้วยเฮี้ยนครไทยพิษณุโลก
65190ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
65190ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
65190เนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
65190บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปรางพิษณุโลก
65190บ้านมุงเนินมะปรางพิษณุโลก
65190วังโพรงเนินมะปรางพิษณุโลก
65190วังยางเนินมะปรางพิษณุโลก
65110โคกสลุดบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110ท่าตาลบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110นครป่าหมากบางกระทุ่มพิษณุโลก
65210เนินกุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110บางกระทุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110บ้านไร่บางกระทุ่มพิษณุโลก
65110ไผ่ล้อมบางกระทุ่มพิษณุโลก
65210วัดตายมบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110สนามคลีบางกระทุ่มพิษณุโลก
65240คุยม่วงบางระกำพิษณุโลก
65240ชุมแสงสงครามบางระกำพิษณุโลก
65140ท่านางงามบางระกำพิษณุโลก
65140นิคมพัฒนาบางระกำพิษณุโลก
65140บ่อทองบางระกำพิษณุโลก
65140บางระกำบางระกำพิษณุโลก
65140บึงกอกบางระกำพิษณุโลก
65140ปลักแรดบางระกำพิษณุโลก
65140พันเสาบางระกำพิษณุโลก
65140วังอิทกบางระกำพิษณุโลก
65140หนองกุลาบางระกำพิษณุโลก
65180ดงประคำพรหมพิรามพิษณุโลก
65180ตลุกเทียมพรหมพิรามพิษณุโลก
65150ทับยายเชียงพรหมพิรามพิษณุโลก
65150ท่าช้างพรหมพิรามพิษณุโลก
65150พรหมพิรามพรหมพิรามพิษณุโลก
65180มะต้องพรหมพิรามพิษณุโลก
65150มะตูมพรหมพิรามพิษณุโลก
65180วงฆ้องพรหมพิรามพิษณุโลก
65150วังวนพรหมพิรามพิษณุโลก
65180ศรีภิรมย์พรหมพิรามพิษณุโลก
65150หนองแขมพรหมพิรามพิษณุโลก
65150หอกลองพรหมพิรามพิษณุโลก
65230งิ้วงามเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000จอมทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ดอนทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ท่าทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ท่าโพธิ์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บ้านกร่างเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บ้านคลองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บ้านป่าเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บึงพระเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ปากโทกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ไผ่ขอดอนเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000พลายชุมพลเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000มะขามสูงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65230วังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000วัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65230วัดพริกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000สมอแขเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000หัวรอเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000อรัญญิกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65220แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
65130ชัยนามวังทองพิษณุโลก
65130ดินทองวังทองพิษณุโลก
65130ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
65220บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
65130พันชาลีวังทองพิษณุโลก
65130แม่ระกาวังทองพิษณุโลก
65130วังทองวังทองพิษณุโลก
65130วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
65130วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
65130หนองพระวังทองพิษณุโลก
65160คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
65160ท้อแท้วัดโบสถ์พิษณุโลก
65160ท่างามวัดโบสถ์พิษณุโลก
65160บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
65160วัดโบสถ์วัดโบสถ์พิษณุโลก
65160หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสะแก อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาบัว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแยง อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางโกลน อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินมะปราง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังโพรง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสลุด อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครป่าหมาก อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินกุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกระทุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดตายม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามคลี อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล คุยม่วง อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมแสงสงคราม อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่านางงาม อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อทอง อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงกอก อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปลักแรด อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พันเสา อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังอิทก อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุลา อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงประคำ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลุกเทียม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับยายเชียง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าช้าง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะต้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะตูม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังวน อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีภิรมย์ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแขม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หอกลอง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้วงาม อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านคลอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านป่า อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงพระ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากโทก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ขอดอน อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะขามสูง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้ำคู้ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดจันทร์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดพริก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมอแข อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล อรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่งโสภา อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชัยนาม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดินทอง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหมื่นราม อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พันชาลี อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ระกา อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทอง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังพิกุล อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล คันโช้ง อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้อแท้ อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่างาม อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดโบสถ์ อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินลาด อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก,