เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
31160กระสังกระสังบุรีรัมย์
31160กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์
31160ชุมแสงกระสังบุรีรัมย์
31160บ้านปรือกระสังบุรีรัมย์
31160เมืองไผ่กระสังบุรีรัมย์
31160ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
31160ศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์
31160สองชั้นกระสังบุรีรัมย์
31160สูงเนินกระสังบุรีรัมย์
31160หนองเต็งกระสังบุรีรัมย์
31160ห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์
31190คูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์
31190ตูมใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์
31190บ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์
31190ปะเคียบคูเมืองบุรีรัมย์
31190พรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์
31190หนองขมารคูเมืองบุรีรัมย์
31190หินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์
31150แคนดงแคนดงบุรีรัมย์
31150ดงพลองแคนดงบุรีรัมย์
31150สระบัวแคนดงบุรีรัมย์
31150หัวฝายแคนดงบุรีรัมย์
31110เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31110ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31170ถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31170ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31110อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31110โคกสนวนชำนิบุรีรัมย์
31110ช่อผกาชำนิบุรีรัมย์
31110ชำนิชำนิบุรีรัมย์
31110เมืองยางชำนิบุรีรัมย์
31110ละลวดชำนิบุรีรัมย์
31110หนองปล่องชำนิบุรีรัมย์
31110ก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์
31110ชุมแสงนางรองบุรีรัมย์
31110ถนนหักนางรองบุรีรัมย์
31110ทรัพย์พระยานางรองบุรีรัมย์
31110ทุ่งแสงทองนางรองบุรีรัมย์
31110นางรองนางรองบุรีรัมย์
31110บ้านสิงห์นางรองบุรีรัมย์
31110ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
31110สะเดานางรองบุรีรัมย์
31110หนองกงนางรองบุรีรัมย์
31110หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
31110หนองโบสถ์นางรองบุรีรัมย์
31110หนองยายพิมพ์นางรองบุรีรัมย์
31110หนองโสนนางรองบุรีรัมย์
31110หัวถนนนางรองบุรีรัมย์
31230ดอนกอกนาโพธิ์บุรีรัมย์
31230นาโพธิ์นาโพธิ์บุรีรัมย์
31230บ้านคูนาโพธิ์บุรีรัมย์
31230บ้านดู่นาโพธิ์บุรีรัมย์
31230ศรีสว่างนาโพธิ์บุรีรัมย์
31260โนนดินแดงโนนดินแดงบุรีรัมย์
31260ลำนางรองโนนดินแดงบุรีรัมย์
31260ส้มป่อยโนนดินแดงบุรีรัมย์
31110โกรกแก้วโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31110ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31110ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31110โนนสุวรรณโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31180เขาดินเหนือบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180จันทบเพชรบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180โนนเจริญบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180บ้านกรวดบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180บึงเจริญบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180ปราสาทบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180สายตะกูบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180หนองไม้งามบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180หินลาดบ้านกรวดบุรีรัมย์
31000โนนขวางบ้านด่านบุรีรัมย์
31000บ้านด่านบ้านด่านบุรีรัมย์
31000ปราสาทบ้านด่านบุรีรัมย์
31000วังเหนือบ้านด่านบุรีรัมย์
31120กู่สวนแตงบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120แดงใหญ่บ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120ทองหลางบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120หนองเยืองบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120หนองแวงบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31140เขาคอกประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกตูมประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกมะขามประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกม้าประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกย่างประโคนชัยบุรีรัมย์
31140จรเข้มากประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ตะโกตาพิประโคนชัยบุรีรัมย์
31140บ้านไทรประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ปังกูประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ไพศาลประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ละเวี้ยประโคนชัยบุรีรัมย์
31140สี่เหลี่ยมประโคนชัยบุรีรัมย์
31140แสลงโทนประโคนชัยบุรีรัมย์
31140หนองบอนประโคนชัยบุรีรัมย์
31220โคกมะม่วงปะคำบุรีรัมย์
31220ไทยเจริญปะคำบุรีรัมย์
31220ปะคำปะคำบุรีรัมย์
31220หนองบัวปะคำบุรีรัมย์
31220หูทำนบปะคำบุรีรัมย์
31250โคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250สะเดาพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250สำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31120บ้านจานพุทไธสงบุรีรัมย์
31120บ้านเป้าพุทไธสงบุรีรัมย์
31120บ้านยางพุทไธสงบุรีรัมย์
31120บ้านแวงพุทไธสงบุรีรัมย์
31120พุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์
31120มะเฟืองพุทไธสงบุรีรัมย์
31120หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
31000กระสังเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000กลันทาเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000บัวทองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000บ้านบัวเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000บ้านยางเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000พระครูเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000เมืองฝางเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สวายจีกเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สองห้องเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สะแกซำเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000เสม็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000หนองตาดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000หลักเขตเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31170โคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์
31170ตาจงละหานทรายบุรีรัมย์
31170ละหานทรายละหานทรายบุรีรัมย์
31170สำโรงใหม่ละหานทรายบุรีรัมย์
31170หนองตะครองละหานทรายบุรีรัมย์
31170หนองแวงละหานทรายบุรีรัมย์
31130โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130โคกสะอาดลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ตลาดโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130แสลงพันลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองคูลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์
31150กระสังสตึกบุรีรัมย์
31150ชุมแสงสตึกบุรีรัมย์
31150ดอนมนต์สตึกบุรีรัมย์
31150ท่าม่วงสตึกบุรีรัมย์
31150ทุ่งวังสตึกบุรีรัมย์
31150นิคมสตึกบุรีรัมย์
31150เมืองแกสตึกบุรีรัมย์
31150ร่อนทองสตึกบุรีรัมย์
31150สตึกสตึกบุรีรัมย์
31150สนามชัยสตึกบุรีรัมย์
31150สะแกสตึกบุรีรัมย์
31150หนองใหญ่สตึกบุรีรัมย์
31210โคกสว่างหนองกี่บุรีรัมย์
31210โคกสูงหนองกี่บุรีรัมย์
31210ดอนอะรางหนองกี่บุรีรัมย์
31210ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่บุรีรัมย์
31210ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่บุรีรัมย์
31210ทุ่งกระเต็นหนองกี่บุรีรัมย์
31210บุกระสังหนองกี่บุรีรัมย์
31210เมืองไผ่หนองกี่บุรีรัมย์
31210เย้ยปราสาทหนองกี่บุรีรัมย์
31210หนองกี่หนองกี่บุรีรัมย์
31240ไทยสามัคคีหนองหงส์บุรีรัมย์
31240เมืองฝ้ายหนองหงส์บุรีรัมย์
31240สระแก้วหนองหงส์บุรีรัมย์
31240สระทองหนองหงส์บุรีรัมย์
31240เสาเดียวหนองหงส์บุรีรัมย์
31240หนองชัยศรีหนองหงส์บุรีรัมย์
31240ห้วยหินหนองหงส์บุรีรัมย์
31000โคกเหล็กห้วยราชบุรีรัมย์
31000ตาเสาห้วยราชบุรีรัมย์
31000บ้านตะโกห้วยราชบุรีรัมย์
31000เมืองโพธิ์ห้วยราชบุรีรัมย์
31000สนวนห้วยราชบุรีรัมย์
31000สามแวงห้วยราชบุรีรัมย์
31000ห้วยราชห้วยราชบุรีรัมย์
31000ห้วยราชาห้วยราชบุรีรัมย์
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กันทรารมย์ อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมแสง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปรือ อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองไผ่ อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำดวน อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองชั้น อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเต็ง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูเมือง อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตูมใหญ่ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแพ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะเคียบ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรสำราญ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขมาร อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แคนดง อำเภอ แคนดง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงพลอง อำเภอ แคนดง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระบัว อำเภอ แคนดง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวฝาย อำเภอ แคนดง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจริญสุข อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเป๊ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถาวร อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยายแย้มวัฒนา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อีสานเขต อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสนวน อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่อผกา อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชำนิ อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองยาง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละลวด อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปล่อง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมแสง อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถนนหัก อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรัพย์พระยา อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งแสงทอง อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางรอง อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสิงห์ อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำไทรโยง อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเดา อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกง อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไทร อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโบสถ์ อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองยายพิมพ์ อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโสน อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวถนน อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนกอก อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดู่ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสว่าง อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำนางรอง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ส้มป่อย อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โกรกแก้ว อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงอีจาน อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสุวรรณ อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาดินเหนือ อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนเจริญ อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกรวด อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงเจริญ อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปราสาท อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สายตะกู อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไม้งาม อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินลาด อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนขวาง อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านด่าน อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปราสาท อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กู่สวนแตง อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แดงใหญ่ อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทองหลาง อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเยือง อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกตูม อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกมะขาม อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกม้า อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกย่าง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จรเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโกตาพิ อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไทร อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประโคนชัย อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประทัดบุ อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปังกู อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพศาล อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละเวี้ย อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สี่เหลี่ยม อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสลงโทน อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบอน อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทยเจริญ อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะคำ อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หูทำนบ อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกขมิ้น อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันดุม อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าชัน อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเดา อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านจาน อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเป้า อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแวง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พุทไธสง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะเฟือง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หายโศก อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระสัง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลันทา อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถลุงเหล็ก อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวทอง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบัว อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระครู อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองฝาง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลุมปุ๊ก อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวายจีก อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองห้อง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะแกซำ อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะแกโพรง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตาด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลักเขต อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อิสาณ อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกว่าน อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาจง อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละหานทราย อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรงใหม่ อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตะครอง อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกลาง อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกล่าม อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดโพธิ์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุโพธิ์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองแฝก อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำปลายมาศ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสลงพัน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกะทิง อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองคู อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโดน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวโคก อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินโคน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระสัง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมแสง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนมนต์ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าม่วง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งวัง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคม อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองแก อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่อนทอง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สตึก อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามชัย อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะแก อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสว่าง อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสูง อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนอะราง อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าโพธิ์ชัย อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกระเต็น อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุกระสัง อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองไผ่ อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เย้ยปราสาท อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกี่ อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทยสามัคคี อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองฝ้าย อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระแก้ว อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระทอง อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสาเดียว อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองชัยศรี อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยหิน อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเหล็ก อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเสา อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตะโก อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองโพธิ์ อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนวน อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามแวง อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยราช อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยราชา อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์,