เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครสวรรค์


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
60230เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230เขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230มหาโพธิเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230หนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230หัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60170โกรกพระโกรกพระนครสวรรค์
60170นากลางโกรกพระนครสวรรค์
60170เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
60170เนินศาลาโกรกพระนครสวรรค์
60170บางประมุงโกรกพระนครสวรรค์
60170บางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์
60170ยางตาลโกรกพระนครสวรรค์
60170ศาลาแดงโกรกพระนครสวรรค์
60170หาดสูงโกรกพระนครสวรรค์
60150ชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์
60150ปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์
60120เกยไชยชุมแสงนครสวรรค์
60120โคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์
60120ฆะมังชุมแสงนครสวรรค์
60120ชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์
60250ทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์
60250ทับกฤชใต้ชุมแสงนครสวรรค์
60120ท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์
60120บางเคียนชุมแสงนครสวรรค์
60120ไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์
60250พันลานชุมแสงนครสวรรค์
60120พิกุลชุมแสงนครสวรรค์
60120หนองกระเจาชุมแสงนครสวรรค์
60190เขาชายธงตากฟ้านครสวรรค์
60190ตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์
60190พุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์
60190ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์
60190สุขสำราญตากฟ้านครสวรรค์
60190หนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์
60190อุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์
60260จันเสนตาคลีนครสวรรค์
60210ช่องแคตาคลีนครสวรรค์
60140ตาคลีตาคลีนครสวรรค์
60210พรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์
60260ลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์
60210สร้อยทองตาคลีนครสวรรค์
60140หนองโพตาคลีนครสวรรค์
60140หนองหม้อตาคลีนครสวรรค์
60210ห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์
60140หัวหวายตาคลีนครสวรรค์
60160ดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์
60160ท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์
60160ทำนบท่าตะโกนครสวรรค์
60160พนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์
60160พนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์
60160วังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์
60160วังใหญ่ท่าตะโกนครสวรรค์
60160สายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์
60160หนองหลวงท่าตะโกนครสวรรค์
60160หัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์
60180เจริญผลบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บางแก้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บึงปลาทูบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180หนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180หูกวางบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180อ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60130เขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130เขาทองพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130น้ำทรงพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130นิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130เนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130พยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ย่านมัทรีพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
60220โคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์
60220ตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์
60220นาขอมไพศาลีนครสวรรค์
60220โพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์
60220ไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
60220วังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
60220วังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์
60220สำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์
60000กลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000เกรียงไกรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000แควใหญ่เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000ตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000นครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บางพระหลวงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บ้านแก่งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000พระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000วัดไทรย์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60240หนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60240หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000หนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60150แม่เปินแม่เปินนครสวรรค์
60150เขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์
60150แม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์
60150แม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์
60150วังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์
60150เนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์
60150บ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์
60150มาบแกลาดยาวนครสวรรค์
60150ลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์
60150วังม้าลาดยาวนครสวรรค์
60150วังเมืองลาดยาวนครสวรรค์
60150ศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์
60150สร้อยละครลาดยาวนครสวรรค์
60150สระแก้วลาดยาวนครสวรรค์
60150หนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์
60150หนองยาวลาดยาวนครสวรรค์
60150ห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์
60110ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์
60110ธารทหารหนองบัวนครสวรรค์
60110วังบ่อหนองบัวนครสวรรค์
60110หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
60110หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยถั่วใต้หนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยถั่วเหนือหนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยร่วมหนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยใหญ่หนองบัวนครสวรรค์
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล เก้าเลี้ยว อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาโพธิ อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเต่า อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวดง อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โกรกพระ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นากลาง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินกว้าว อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินศาลา อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางประมุง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางมะฝ่อ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางตาล อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลาแดง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดสูง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมตาบง อำเภอ ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปางสวรรค์ อำเภอ ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกยไชย อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกหม้อ อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฆะมัง อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมแสง อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับกฤช อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับกฤชใต้ อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเคียน อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่สิงห์ อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พันลาน อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิกุล อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระเจา อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาชายธง อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากฟ้า อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พุนกยูง อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุขสำราญ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพิกุล อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุดมธัญญา อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันเสน อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องแค อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดทิพรส อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้อยทอง อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหม้อ อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยหอม อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวหวาย อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนคา อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทำนบ อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พนมรอก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พนมเศษ อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังมหากร อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สายลำโพง อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลวง อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวถนน อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจริญผล อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาขีด อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาสัง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางแก้ว อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางตาหงาย อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงปลาทู อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกรด อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตางู อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หูกวาง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่างทอง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขากะลา อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาทอง อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าน้ำอ้อย อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำทรง อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินมะกอก อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงหัก อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางขาว อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ย่านมัทรี อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระทะเล อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเดื่อ อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะคร้อ อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาขอม อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ประสาท อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพศาลี อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังข่อย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้ำลัด อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรงชัย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกรียงไกร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเคียนเลื่อน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพระหลวง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางม่วง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านมะเกลือ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงเสนาท อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระนอน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดไทรย์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกรด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระโดน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลิง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่วงก์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังซ่าน อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินขี้เหล็ก อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล มาบแก อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดยาว อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังม้า อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเมือง อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้อยละคร อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระแก้ว อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองนมวัว อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองยาว อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยน้ำหอม อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธารทหาร อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังบ่อ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกลับ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยถั่วใต้ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยถั่วเหนือ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยร่วม อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์,