เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครราชสีมา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
30440แก้งสนามนางแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440โนนสำราญแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440บึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440บึงสำโรงแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440สีสุกแก้งสนามนางนครราชสีมา
30280ขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา
30280บึงอ้อขามทะเลสอนครราชสีมา
30280โป่งแดงขามทะเลสอนครราชสีมา
30280พันดุงขามทะเลสอนครราชสีมา
30280หนองสรวงขามทะเลสอนครราชสีมา
30290ขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290ชีวึกขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290โนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290พะงาดขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290เมืองเกษตรขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290เมืองนาทขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290หนองหัวฟานขามสะแกแสงนครราชสีมา
30260ขามสมบูรณ์คงนครราชสีมา
30260คูขาดคงนครราชสีมา
30260ดอนใหญ่คงนครราชสีมา
30260ตาจั่นคงนครราชสีมา
30260เทพาลัยคงนครราชสีมา
30260โนนเต็งคงนครราชสีมา
30260บ้านปรางค์คงนครราชสีมา
30260เมืองคงคงนครราชสีมา
30260หนองบัวคงนครราชสีมา
30260หนองมะนาวคงนครราชสีมา
30250ครบุรีครบุรีนครราชสีมา
30250ครบุรีใต้ครบุรีนครราชสีมา
30250โคกกระชายครบุรีนครราชสีมา
30250จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
30250เฉลียงครบุรีนครราชสีมา
30250แชะครบุรีนครราชสีมา
30250ตะแบกบานครบุรีนครราชสีมา
30250บ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา
30250มาบตะโกเอนครบุรีนครราชสีมา
30250ลำเพียกครบุรีนครราชสีมา
30250สระว่านพระยาครบุรีนครราชสีมา
30250อรพิมพ์ครบุรีนครราชสีมา
30230คลองเมืองจักราชนครราชสีมา
30230จักราชจักราชนครราชสีมา
30230ทองหลางจักราชนครราชสีมา
30230ศรีละกอจักราชนครราชสีมา
30230สีสุกจักราชนครราชสีมา
30230หนองขามจักราชนครราชสีมา
30230หนองพลวงจักราชนครราชสีมา
30230หินโคนจักราชนครราชสีมา
30230ช้างทองเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30230ท่าช้างเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30230พระพุทธเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30000หนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30230หนองยางเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30270ชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา
30270ตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมา
30270ท่าลาดชุมพวงนครราชสีมา
30270โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา
30270โนนยอชุมพวงนครราชสีมา
30270โนนรังชุมพวงนครราชสีมา
30270ประสุขชุมพวงนครราชสีมา
30270สาหร่ายชุมพวงนครราชสีมา
30270หนองหลักชุมพวงนครราชสีมา
30190กระโทกโชคชัยนครราชสีมา
30190โชคชัยโชคชัยนครราชสีมา
30190ด่านเกวียนโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าจะหลุงโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าเยี่ยมโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าลาดขาวโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าอ่างโชคชัยนครราชสีมา
30190ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
30190พลับพลาโชคชัยนครราชสีมา
30190ละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา
30210กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ด่านนอกด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ด่านในด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา
30210โนนเมืองพัฒนาด่านขุนทดนครราชสีมา
30210บ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมา
36220บ้านแปรงด่านขุนทดนครราชสีมา
30210พันชนะด่านขุนทดนครราชสีมา
30210สระจรเข้ด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หนองกราดด่านขุนทดนครราชสีมา
36220หนองไทรด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หนองบัวตะเกียดด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หนองบัวละครด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา
30210บึงปรือเทพารักษ์นครราชสีมา
30210วังยายทองเทพารักษ์นครราชสีมา
30210สำนักตะครัอเทพารักษ์นครราชสีมา
30210หนองแวงเทพารักษ์นครราชสีมา
30360ดอนยาวใหญ่โนนแดงนครราชสีมา
30360โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา
30360โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
30360วังหินโนนแดงนครราชสีมา
30360สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
30220กำปังโนนไทยนครราชสีมา
30220ค้างพลูโนนไทยนครราชสีมา
30220ด่านจากโนนไทยนครราชสีมา
30220ถนนโพธิ์โนนไทยนครราชสีมา
30220โนนไทยโนนไทยนครราชสีมา
30220บัลลังก์โนนไทยนครราชสีมา
30220บ้านวังโนนไทยนครราชสีมา
30220มะค่าโนนไทยนครราชสีมา
30220สายออโนนไทยนครราชสีมา
30220สำโรงโนนไทยนครราชสีมา
30160ขามเฒ่าโนนสูงนครราชสีมา
30160จันอัดโนนสูงนครราชสีมา
30160ดอนชมพูโนนสูงนครราชสีมา
30160ดอนหวายโนนสูงนครราชสีมา
30160ด่านคล้าโนนสูงนครราชสีมา
30160โตนดโนนสูงนครราชสีมา
30420ธารปราสาทโนนสูงนครราชสีมา
30160โนนสูงโนนสูงนครราชสีมา
30160บิงโนนสูงนครราชสีมา
30160พลสงครามโนนสูงนครราชสีมา
30160มะค่าโนนสูงนครราชสีมา
30160เมืองปราสาทโนนสูงนครราชสีมา
30160ลำคอหงษ์โนนสูงนครราชสีมา
30160ลำมูลโนนสูงนครราชสีมา
30160หลุมข้าวโนนสูงนครราชสีมา
30160ใหม่โนนสูงนครราชสีมา
30120โนนจานบัวลายนครราชสีมา
30120บัวลายบัวลายนครราชสีมา
30120เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
30120หนองหว้าบัวลายนครราชสีมา
30120กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ขุนทองบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ดอนตะหนินบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ด่านช้างบัวใหญ่นครราชสีมา
30120โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา
30120บัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
30120เสมาใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
30120หนองแจ้งใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
30120หนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
30350โคกกระเบื้องบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30350ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30350บ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30350วังโพธิ์บ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30180กระทุ่มรายประทายนครราชสีมา
30180โคกกลางประทายนครราชสีมา
30180ดอนมันประทายนครราชสีมา
30180ตลาดไทรประทายนครราชสีมา
30180ทุ่งสว่างประทายนครราชสีมา
30180นางรำประทายนครราชสีมา
30180โนนเพ็ดประทายนครราชสีมา
30180ประทายประทายนครราชสีมา
30180เมืองโดนประทายนครราชสีมา
30180วังไม้แดงประทายนครราชสีมา
30180หนองค่ายประทายนครราชสีมา
30180หนองพลวงประทายนครราชสีมา
30180หันห้วยทรายประทายนครราชสีมา
30150เกษมทรัพย์ปักธงชัยนครราชสีมา
30150โคกไทยปักธงชัยนครราชสีมา
30150งิ้วปักธงชัยนครราชสีมา
30150ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
30150ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
30150ตะคุปักธงชัยนครราชสีมา
30150ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
30150ธงชัยเหนือปักธงชัยนครราชสีมา
30150นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
30150บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
30150ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
30150เมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา
30150ลำนางแก้วปักธงชัยนครราชสีมา
30150สะแกราชปักธงชัยนครราชสีมา
30150สำโรงปักธงชัยนครราชสีมา
30150สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
30320กลางดงปากช่องนครราชสีมา
30130ขนงพระปากช่องนครราชสีมา
30130คลองม่วงปากช่องนครราชสีมา
30130จันทึกปากช่องนครราชสีมา
30130ปากช่องปากช่องนครราชสีมา
30130โป่งตาลองปากช่องนครราชสีมา
30320พญาเย็นปากช่องนครราชสีมา
30130วังกะทะปากช่องนครราชสีมา
30130วังไทรปากช่องนครราชสีมา
30130หนองน้ำแดงปากช่องนครราชสีมา
30130หนองสาหร่ายปากช่องนครราชสีมา
30130หมูสีปากช่องนครราชสีมา
30220ทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา
30220พังเทียมพระทองคำนครราชสีมา
30220มาบกราดพระทองคำนครราชสีมา
30220สระพระพระทองคำนครราชสีมา
30220หนองหอยพระทองคำนครราชสีมา
30110กระชอนพิมายนครราชสีมา
30110กระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา
30110ชีวานพิมายนครราชสีมา
30110ดงใหญ่พิมายนครราชสีมา
30110ท่าหลวงพิมายนครราชสีมา
30110ธารละหลอดพิมายนครราชสีมา
30110นิคมสร้างตนเองพิมายนครราชสีมา
30110ในเมืองพิมายนครราชสีมา
30110โบสถ์พิมายนครราชสีมา
30110รังกาใหญ่พิมายนครราชสีมา
30110สัมฤทธิ์พิมายนครราชสีมา
30110หนองระเวียงพิมายนครราชสีมา
30280โคกกรวดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310โคกสูงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310จอหอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000ไชยมงคลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310ตลาดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000ในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000บ้านเกาะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310บ้านโพธิ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000บ้านใหม่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000ปรุใหญ่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000พลกรังเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000พะเนาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000พุดซาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000โพธิ์กลางเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000มะเริงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000สีมุมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000สุรนารีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองกระทุ่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310หนองไข่น้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองจะบกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองบัวศาลาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองไผ่ล้อมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองระเวียงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หมื่นไวยเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30270กระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา
30270โนนอุดมเมืองยางนครราชสีมา
30270เมืองยางเมืองยางนครราชสีมา
30270ละหานปลาค้าวเมืองยางนครราชสีมา
30270ขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30270ช่องแมวลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30270บ้านยางลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30270ไพลลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30370ไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนครราชสีมา
30150ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา
30370วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา
30370วังหมีวังน้ำเขียวนครราชสีมา
30370อุดมทรัพย์วังน้ำเขียวนครราชสีมา
30140กฤษณาสีคิ้วนครราชสีมา
30140กุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา
30340คลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา
30140ดอนเมืองสีคิ้วนครราชสีมา
30140บ้านหันสีคิ้วนครราชสีมา
30140มิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา
30340ลาดบัวขาวสีคิ้วนครราชสีมา
30140วังโรงใหญ่สีคิ้วนครราชสีมา
30140สีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา
30140หนองน้ำใสสีคิ้วนครราชสีมา
30140หนองบัวน้อยสีคิ้วนครราชสีมา
30140หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา
30430โนนประดู่สีดานครราชสีมา
30430โพนทองสีดานครราชสีมา
30430สามเมืองสีดานครราชสีมา
30430สีดาสีดานครราชสีมา
30430หนองตาดใหญ่สีดานครราชสีมา
30380กุดจิกสูงเนินนครราชสีมา
30170โค้งยางสูงเนินนครราชสีมา
30170โคราชสูงเนินนครราชสีมา
30380นากลางสูงเนินนครราชสีมา
30170โนนค่าสูงเนินนครราชสีมา
30170บุ่งขี้เหล็กสูงเนินนครราชสีมา
30170มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
30170มะเกลือใหม่สูงเนินนครราชสีมา
30170สูงเนินสูงเนินนครราชสีมา
30170เสมาสูงเนินนครราชสีมา
30380หนองตะไก้สูงเนินนครราชสีมา
30330กุดโบสถ์เสิงสางนครราชสีมา
30330โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
30330บ้านราษฎร์เสิงสางนครราชสีมา
30330สระตะเคียนเสิงสางนครราชสีมา
30330สุขไพบูลย์เสิงสางนครราชสีมา
30330เสิงสางเสิงสางนครราชสีมา
30410ไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา
30410บ้านใหม่หนองบุญมากนครราชสีมา
30410ลุงเขว้าหนองบุญมากนครราชสีมา
30410สารภีหนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองตะไก้หนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองบุนนากหนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองไม้ไผ่หนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองหัวแรตหนองบุญมากนครราชสีมา
30410แหลมทองหนองบุญมากนครราชสีมา
30240กงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
30240งิ้วห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ตะโกห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ทับสวายห้วยแถลงนครราชสีมา
30240เมืองพลับพลาห้วยแถลงนครราชสีมา
30240หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา
30240หลุ่งประดู่ห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ห้วยแคนห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา
30240หินดาดห้วยแถลงนครราชสีมา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้งสนามนาง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสำราญ อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงพะไล อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงสำโรง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีสุก อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามทะเลสอ อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงอ้อ อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งแดง อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พันดุง อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสรวง อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามสะแกแสง อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชีวึก อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนเมือง อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะงาด อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเกษตร อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองนาท อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหัวฟาน อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามสมบูรณ์ อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูขาด อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาจั่น อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพาลัย อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนเต็ง อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปรางค์ อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองคง อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองมะนาว อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ครบุรี อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ครบุรีใต้ อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกระชาย อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จระเข้หิน อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เฉลียง อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แชะ อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะแบกบาน อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มาบตะโกเอน อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำเพียก อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อรพิมพ์ อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเมือง อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จักราช อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทองหลาง อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีละกอ อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีสุก อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขาม อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพลวง อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินโคน อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างทอง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระพุทธ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองยาง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมพวง อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดไทร อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าลาด อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนตูม อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนยอ อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนรัง อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประสุข อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาหร่าย อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลัก อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระโทก อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โชคชัย อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านเกวียน อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าจะหลุง อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเยี่ยม อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าลาดขาว อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าอ่าง อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งอรุณ อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลับพลา อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละลมใหม่พัฒนา อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดพิมาน อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านขุนทด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านนอก อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านใน อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเคียน อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนเมืองพัฒนา อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเก่า อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแปรง อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พันชนะ อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระจรเข้ อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกราด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไทร อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวตะเกียด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวละคร อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยบง อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินดาด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงปรือ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังยายทอง อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำนักตะครัอ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนยาวใหญ่ อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนแดง อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนตาเถร อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหิน อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำพะเนียง อำเภอ โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำปัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ค้างพลู อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านจาก อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถนนโพธิ์ อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนไทย อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัลลังก์ อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะค่า อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สายออ อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามเฒ่า อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันอัด อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนชมพู อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหวาย อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านคล้า อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โตนด อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธารปราสาท อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสูง อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บิง อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลสงคราม อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะค่า อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองปราสาท อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำคอหงษ์ อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำมูล อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุมข้าว อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ใหม่ อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนจาน อำเภอ บัวลาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวลาย อำเภอ บัวลาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองพะไล อำเภอ บัวลาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหว้า อำเภอ บัวลาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดจอก อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนทอง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนตะหนิน อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทองหลาง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสมาใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแจ้งใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวสะอาด อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยาง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกระเบื้อง อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่อระกา อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเหลื่อม อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังโพธิ์ อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระทุ่มราย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกลาง อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนมัน อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดไทร อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งสว่าง อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางรำ อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนเพ็ด อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประทาย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองโดน อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไม้แดง อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองค่าย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพลวง อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หันห้วยทราย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกษมทรัพย์ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกไทย อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้ว อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอน อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะขบ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะคุ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตูม อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธงชัยเหนือ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นกออก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อปลาทอง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูหลวง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำนางแก้ว อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะแกราช อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุขเกษม อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลางดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองม่วง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันทึก อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พญาเย็น อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังกะทะ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไทร อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทัพรั้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังเทียม อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระพระ อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหอย อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระชอน อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระเบื้องใหญ่ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชีวาน อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงใหญ่ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธารละหลอด อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมสร้างตนเอง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โบสถ์ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล รังกาใหญ่ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สัมฤทธิ์ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองระเวียง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกรวด อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสูง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไชยมงคล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปรุใหญ่ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลกรัง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะเนา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะเริง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีมุม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไข่น้ำ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองจะบก อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมื่นไวย อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวทะเล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระเบื้องนอก อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนอุดม อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองยาง อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละหานปลาค้าว อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุย อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องแมว อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพล อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทยสามัคคี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระเริง อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหมี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กฤษณา อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดน้อย อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองไผ่ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนเมือง อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหัน อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มิตรภาพ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังโรงใหญ่ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีคิ้ว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวน้อย อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนประดู่ อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนทอง อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามเมือง อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีดา อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตาดใหญ่ อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดจิก อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โค้งยาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคราช อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนค่า อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุ่งขี้เหล็ก อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะเกลือเก่า อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สูงเนิน อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสมา อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตะไก้ อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดโบสถ์ อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านราษฎร์ อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระตะเคียน อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุขไพบูลย์ อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสิงสาง อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทยเจริญ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลุงเขว้า อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สารภี อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตะไก้ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบุนนาก อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไม้ไผ่ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหัวแรต อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมทอง อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กงรถ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้ว อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโก อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับสวาย อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองพลับพลา อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุ่งตะเคียน อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุ่งประดู่ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแคน อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแถลง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินดาด อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา,