เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครปฐม


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
73180กระตีบกำแพงแสนนครปฐม
73140กำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม
73140ดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม
73140ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม
73140ทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม
73140ทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐม
73140ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม
73140รางพิกุลกำแพงแสนนครปฐม
73140วังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม
73180สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม
73140สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม\"เฉพาะ หมู่ 2, 6-10, 12-13, 15, 17-21, 24(ส่วนหมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23 ใช้รหัส 73180)\"
73180สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม\"เฉพาะ หมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23(ส่วนหมู่ 2, 6-10, 12-13, 15, 17-21, 24 ใช้รหัส 73140)\"
73140หนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐม
73140ห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม
73180ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม
73140ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม
73150ดอนพุทราดอนตูมนครปฐม
73150ดอนรวกดอนตูมนครปฐม
73150บ้านหลวงดอนตูมนครปฐม
73150ลำลูกบัวดอนตูมนครปฐม
73150ลำเหยดอนตูมนครปฐม
73150สามง่ามดอนตูมนครปฐม
73150ห้วยด้วนดอนตูมนครปฐม
73150ห้วยพระดอนตูมนครปฐม
73120ขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐม
73120โคกพระเจดีย์นครชัยศรีนครปฐม
73120งิ้วรายนครชัยศรีนครปฐม
73120ดอนแฝกนครชัยศรีนครปฐม
73120ท่ากระชับนครชัยศรีนครปฐม
73120ท่าตำหนักนครชัยศรีนครปฐม
73120ท่าพระยานครชัยศรีนครปฐม
73120ไทยาวาสนครชัยศรีนครปฐม
73120นครชัยศรีนครชัยศรีนครปฐม
73120บางกระเบานครชัยศรีนครปฐม
73120บางแก้วนครชัยศรีนครปฐม
73120บางแก้วฟ้านครชัยศรีนครปฐม
73120บางพระนครชัยศรีนครปฐม
73120บางระกำนครชัยศรีนครปฐม
73120พะเนียดนครชัยศรีนครปฐม
73120ลานตากฟ้านครชัยศรีนครปฐม
73120วัดแคนครชัยศรีนครปฐม
73120วัดละมุดนครชัยศรีนครปฐม
73120วัดสำโรงนครชัยศรีนครปฐม
73120ศรีมหาโพธิ์นครชัยศรีนครปฐม
73120ศรีษะทองนครชัยศรีนครปฐม
73120สัมปทวนนครชัยศรีนครปฐม
73120ห้วยพลูนครชัยศรีนครปฐม
73120แหลมบัวนครชัยศรีนครปฐม
73130คลองนกกระทุงบางเลนนครปฐม
73130ดอนตูมบางเลนนครปฐม
73130ไทรงามบางเลนนครปฐม
73130นราภิรมย์บางเลนนครปฐม
73130นิลเพชรบางเลนนครปฐม
73130บัวปากท่าบางเลนนครปฐม
73130บางไทรป่าบางเลนนครปฐม
73130บางปลาบางเลนนครปฐม
73130บางภาษีบางเลนนครปฐม
73130บางระกำบางเลนนครปฐม
73130บางเลนบางเลนนครปฐม
73190บางหลวงบางเลนนครปฐม
73130ไผ่หูช้างบางเลนนครปฐม
73130ลำพญาบางเลนนครปฐม
73190หินมูลบางเลนนครปฐม
73170คลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม
73170มหาสวัสดิ์พุทธมณฑลนครปฐม
73170ศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม
73000ดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐม
73000ตาก้องเมืองนครปฐมนครปฐม
73000ถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐม
73000ทัพหลวงเมืองนครปฐมนครปฐม
73000ทุ่งน้อยเมืองนครปฐมนครปฐม
73000ธรรมศาลาเมืองนครปฐมนครปฐม
73000นครปฐมเมืองนครปฐมนครปฐม
73000บ่อพลับเมืองนครปฐมนครปฐม
73000บางแขมเมืองนครปฐมนครปฐม
73000บ้านยางเมืองนครปฐมนครปฐม
73000พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม
73000พระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม
73000โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมนครปฐม
73000มาบแคเมืองนครปฐมนครปฐม
73000ลำพยาเมืองนครปฐมนครปฐม
73000วังตะกูเมืองนครปฐมนครปฐม
73000วังเย็นเมืองนครปฐมนครปฐม
73000สนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม
73000สระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐม
73000สวนป่านเมืองนครปฐมนครปฐม
73000สามควายเผือกเมืองนครปฐมนครปฐม
73000หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
73000หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
73000หนองปากโลงเมืองนครปฐมนครปฐม
73000ห้วยจรเข้เมืองนครปฐมนครปฐม
73220กระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
73110คลองจินดาสามพรานนครปฐม
73110คลองใหม่สามพรานนครปฐม
73110ตลาดจินดาสามพรานนครปฐม
73210ทรงคนองสามพรานนครปฐม
73110ท่าข้ามสามพรานนครปฐม
73110ท่าตลาดสามพรานนครปฐม
73210บางกระทึกสามพรานนครปฐม
73110บางช้างสามพรานนครปฐม
73210บางเตยสามพรานนครปฐม
73110บ้านใหม่สามพรานนครปฐม
73110ยายชาสามพรานนครปฐม
73210ไร่ขิงสามพรานนครปฐม
73110สามพรานสามพรานนครปฐม
73110หอมเกร็ดสามพรานนครปฐม
73160อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กระตีบ อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกระพังโหม อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งบัว อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล รางพิกุล อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระพัฒนา อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระสี่มุม อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระสี่มุม อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยหมอนทอง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนพุทรา อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนรวก อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหลวง อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำลูกบัว อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำเหย อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยด้วน อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยพระ อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกพระเจดีย์ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้วราย อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนแฝก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ากระชับ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตำหนัก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าพระยา อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครชัยศรี อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกระเบา อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางแก้ว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางแก้วฟ้า อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพระ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางระกำ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะเนียด อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานตากฟ้า อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดแค อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดละมุด อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดสำโรง อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีมหาโพธิ์ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีษะทอง อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สัมปทวน อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยพลู อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมบัว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองนกกระทุง อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนตูม อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทรงาม อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นราภิรมย์ อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิลเพชร อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวปากท่า อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางไทรป่า อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางปลา อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางภาษี อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางระกำ อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหลวง อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่หูช้าง อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำพญา อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินมูล อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองโยง อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนยายหอม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาก้อง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถนนขาด อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทัพหลวง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งน้อย อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธรรมศาลา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อพลับ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางแขม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระประโทน อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล มาบแค อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำพยา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังตะกู อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเย็น อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระกะเทียม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนป่าน อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามควายเผือก อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองดินแดง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปากโลง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองใหม่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรงคนอง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางช้าง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเตย อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล หอมเกร็ด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม,