เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชลบุรี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
20240เกาะจันทร์เกาะจันทร์ชลบุรี
20240ท่าบุญมีเกาะจันทร์ชลบุรี
20120ท่าเทววงษ์เกาะสีชังชลบุรี
20270เกษตรสุวรรณบ่อทองชลบุรี
20270ธาตุทองบ่อทองชลบุรี
20270บ่อกวางทองบ่อทองชลบุรี
20270บ่อทองบ่อทองชลบุรี
20270พลวงทองบ่อทองชลบุรี
20270วัดสุวรรณบ่อทองชลบุรี
20150เขาไม้แก้วบางละมุงชลบุรี
20150ตะเคียนเตี้ยบางละมุงชลบุรี
20150นาเกลือบางละมุงชลบุรี
20150บางละมุงบางละมุงชลบุรี
20150โป่งบางละมุงชลบุรี
20150หนองปรือบางละมุงชลบุรี
20150หนองปลาไหลบางละมุงชลบุรี
20150ห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรี
20220คลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี
20170บ้านบึงบ้านบึงชลบุรี
20170มาบไผ่บ้านบึงชลบุรี
20170หนองชากบ้านบึงชลบุรี
20170หนองซ้ำซากบ้านบึงชลบุรี
20170หนองบอนแดงบ้านบึงชลบุรี
20220หนองไผ่แก้วบ้านบึงชลบุรี
20220หนองอิรุณบ้านบึงชลบุรี
20140กุฏโง้งพนัสนิคมชลบุรี
20140โคกเพลาะพนัสนิคมชลบุรี
20140ท่าข้ามพนัสนิคมชลบุรี
20140ทุ่งขวางพนัสนิคมชลบุรี
20140นามะตูมพนัสนิคมชลบุรี
20140นาเริกพนัสนิคมชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 6-7, 12-13(ส่วนหมู่ 4-5, 8-11, 14-15 ใช้รหัส 20240)\"
20240นาเริกพนัสนิคมชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4-5, 8-11, 14-15(ส่วนหมู่ 1-3, 6-7, 12-13 ใช้รหัส 20140)\"
20140นาวังหินพนัสนิคมชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 7-9(ส่วนหมู่ 4-6, 10-11 ใช้รหัส 20240)\"
20240นาวังหินพนัสนิคมชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4-6, 10-11(ส่วนหมู่ 1-3, 7-9 ใช้รหัส 20140)\"
20140บ้านช้างพนัสนิคมชลบุรี
20140บ้านเซิดพนัสนิคมชลบุรี
20140พนัสนิคมพนัสนิคมชลบุรี
20140ไร่หลักทองพนัสนิคมชลบุรี
20140วัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรี
20140วัดหลวงพนัสนิคมชลบุรี
20140สระสี่เหลี่ยมพนัสนิคมชลบุรี
20140หนองขยาดพนัสนิคมชลบุรี
20140หนองปรือพนัสนิคมชลบุรี
20140หนองเหียงพนัสนิคมชลบุรี
20140หน้าพระธาตุพนัสนิคมชลบุรี
20140หมอนนางพนัสนิคมชลบุรี
20140หัวถนนพนัสนิคมชลบุรี
20160เกาะลอยพานทองชลบุรี
20160โคกขี้หนอนพานทองชลบุรี
20160บางนางพานทองชลบุรี
20160บางหักพานทองชลบุรี
20160พานทองพานทองชลบุรี
20160มาบโป่งพานทองชลบุรี
20160หนองกะขะพานทองชลบุรี
20160หนองตำลึงพานทองชลบุรี
20160หนองหงษ์พานทองชลบุรี
20160หน้าประดู่พานทองชลบุรี
20000คลองตำหรุเมืองชลบุรีชลบุรี
20000ดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรีชลบุรี
20000นาป่าเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บางทรายเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บางปลาสร้อยเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บ้านโขดเมืองชลบุรีชลบุรี
20130บ้านปึกเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บ้านสวนเมืองชลบุรีชลบุรี
20000มะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
20000สำนักบกเมืองชลบุรีชลบุรี
20000เสม็ดเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-6(ส่วนหมู่ 7-8 ใช้รหัส 20130)\"
20130เสม็ดเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 7-8(ส่วน 1-6 ใช้รหัส 20000)\"
20000หนองข้างคอกเมืองชลบุรีชลบุรี
20000หนองไม้แดงเมืองชลบุรีชลบุรี
20000หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
20000ห้วยกะปิเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 6-7(ส่วนหมู่ 4-5 ใช้รหัส 20130)\"
20130ห้วยกะปิเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4-5(ส่วนหมู่ 1-3, 6-7 ใช้รหัส 20000)\"
20130เหมืองเมืองชลบุรีชลบุรี
20000อ่างศิลาเมืองชลบุรีชลบุรี
20110เขาคันทรงศรีราชาชลบุรี
20230ทุ่งสุขลาศรีราชาชลบุรี
20230บ่อวินศรีราชาชลบุรี
20110บางพระศรีราชาชลบุรี
20230บึงศรีราชาชลบุรี
20110ศรีราชาศรีราชาชลบุรี
20110สุรศักดิ์ศรีราชาชลบุรี
20250นาจอมเทียนสัตหีบชลบุรี
20250บางเสร่สัตหีบชลบุรี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น ภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ และ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ใช้รหัส 20251)\"
20180พลูตาหลวงสัตหีบชลบุรี
20180สัตหีบสัตหีบชลบุรี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้รหัส 20182)\"
20180แสมสารสัตหีบชลบุรี
20190เขาซกหนองใหญ่ชลบุรี
20190คลองพลูหนองใหญ่ชลบุรี
20190หนองเสือช้างหนองใหญ่ชลบุรี
20190หนองใหญ่หนองใหญ่ชลบุรี
20190ห้างสูงหนองใหญ่ชลบุรี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเทววงษ์ อำเภอ เกาะสีชัง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธาตุทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อกวางทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลวงทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดสุวรรณ อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มาบไผ่ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองซ้ำซาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบอนแดง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเพลาะ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นามะตูม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเริก อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเริก อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาวังหิน อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาวังหิน อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านช้าง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเซิด อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไร่หลักทอง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดโบสถ์ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดหลวง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระสี่เหลี่ยม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขยาด อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเหียง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าพระธาตุ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมอนนาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวถนน อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะลอย อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกขี้หนอน อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางนาง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหัก อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตำลึง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหงษ์ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าประดู่ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางทราย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโขด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปึก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะขามหย่ง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำนักบก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองข้างคอก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่างศิลา อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาซก อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองพลู อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้างสูง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี,