เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
46130กมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์
46130เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์
46130ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
46130โพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130หลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์
46110กุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110จุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110แจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110นาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110บัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110สมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110สามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46160กุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์
46160กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงกาฬสินธุ์
46160คุ้มเก่าเขาวงกาฬสินธุ์
46160สงเปลือยเขาวงกาฬสินธุ์
46160สระพังทองเขาวงกาฬสินธุ์
46160หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
46180ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์
46180ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์
46180นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
46180นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์
46180เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์
46180โพนคำม่วงกาฬสินธุ์
46130โคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130ฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130โนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130ลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130เหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46000ดงพยุงดอนจานกาฬสินธุ์
46000ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์
46000นาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์
46000ม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
46000สะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์
46190กุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190กุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190ท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190ยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์
46160นาคูนาคูกาฬสินธุ์
46160โนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์
46160บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์
46160ภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์
46160สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์
46230นามนนามนกาฬสินธุ์
46230ยอดแกงนามนกาฬสินธุ์
46230สงเปลือยนามนกาฬสินธุ์
46230หนองบัวนามนกาฬสินธุ์
46230หลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์
46000กลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000นาจารย์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000บึงวิชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ไผ่เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000โพนทองเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ภูดินเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ลำคลองเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ลำปาวเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ลำพานเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000หนองกุงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000หลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ห้วยโพธิ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000เหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46120เขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์
46120คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์
46120ดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์
46120นาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์
46120นาดียางตลาดกาฬสินธุ์
46120โนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์
46120บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์
46120ยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์
46120เว่อยางตลาดกาฬสินธุ์
46120หนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์
46120หนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์
46120หัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์
46120หัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์
46120อิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์
46120อุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์
46210ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์
46210สามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์
46210เหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์
46150แซงบาดาลสมเด็จกาฬสินธุ์
46150ผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์
46150มหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์
46150ลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์
46150ศรีสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์
46150สมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์
46150หนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์
46150หมูม่นสมเด็จกาฬสินธุ์
46140นามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140นิคมสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนน้ำเกลี้ยงสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนแหลมทองสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140สหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46180คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
46180สำราญสามชัยกาฬสินธุ์
46180สำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์
46180หนองช้างสามชัยกาฬสินธุ์
46220โคกเครือหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220ดงมูลหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220ลำหนองแสนหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220เสาเล้าหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองกุงศรีหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองหินหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองใหญ่หนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46240คำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46240ไค้นุ่นห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46240นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46240หนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46170กุดโดนห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170คำเหมือดแก้วห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170ทรายทองห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170โนนสะอาดห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170บึงนาเรียงห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170พิมูลห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170หัวหินห้วยเม็กกาฬสินธุ์
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กมลาไสย อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสมบูรณ์ อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจ้าท่า อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธัญญา อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนงาม อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแปน อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลักเมือง อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดค้าว อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จุมจัง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แจนแลน อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโก อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาขาม อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมสะอาด อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามขา อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองห้าง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าใหญ่ อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าไฮงาม อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดปลาค้าว อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คุ้มเก่า อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สงเปลือย อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระพังทอง อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผือ อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดินจี่ อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคลอง อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทัน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาบอน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินยาง อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฆ้องชัยพัฒนา อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนศิลาเลิง อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำชี อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่ากลาง อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงพยุง อำเภอ ดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนจาน อำเภอ ดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาจำปา อำเภอ ดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงนา อำเภอ ดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุงเก่า อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดจิก อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงสมบูรณ์ อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าคันโท อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาตาล อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางอู้ม อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคู อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนนาจาน อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สายนาวัง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นามน อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยอดแกง อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลางหมื่น อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขมิ้น อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงเครือ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาจารย์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงวิชัย อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนทอง อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูปอ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำคลอง อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำปาว อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำพาน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุง อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุบ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหนือ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพระนอน อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนสมบูรณ์ อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเชือก อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดี อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสูง อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวบาน อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางตลาด อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เว่อ อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตอกแป้น อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอิเฒ่า อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวงัว อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวนาคำ อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อิตื้อ อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุ่มเม่า อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่องคำ อำเภอ ร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามัคคี อำเภอ ร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าอ้อย อำเภอ ร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แซงบาดาล อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำห้วยหลัว อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมูม่น อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นามะเขือ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคม อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนน้ำเกลี้ยง อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนศิลา อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนแหลมทอง อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูสิงห์ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สหัสขันธ์ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำสร้างเที่ยง อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำราญ อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำราญใต้ อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองช้าง อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเครือ อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงมูล อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำหนองแสน อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสาเล้า อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุงศรี อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสรวง อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหิน อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำบง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไค้นุ่น อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอีบุตร อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดโดน อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำเหมือดแก้ว อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำใหญ่ อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายทอง อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสะอาด อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงนาเรียง อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิมูล อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเม็ก อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวหิน อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์,