เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาญจนบุรี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
71260กลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
71260จรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
71260ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
71260หนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
71180ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180สหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี
71110เขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี
71130ท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี
71110ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี
71000ท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-2(ส่วนหมู่ 3-5 ใช้รหัส 71110)\"
71110ท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี\"เฉพาะ หมู่ 3-5(ส่วนหมู่ 1-2 ใช้รหัส 71000)\"
71110ทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี
71110บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี
71110พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี
71110ม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี
71110รางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี
71110วังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี
71110วังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 4-5, 7-9(ส่วนหมู่ 3, 6 ใช้รหัส 71130)\"
71130วังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี\"เฉพาะ หมู่ 3, 6(ส่วนหมู่ 1-2, 4-5, 7-9 ใช้รหัส 71110)\"
71110หนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี
71110หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
71120เขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี
71120โคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี
71120ดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี
71130ดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี
71130ตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี
71120ท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี
71120ท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี
71130ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี
71120ท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี
71120พงตึกท่ามะกากาญจนบุรี
71130พระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี
71120ยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี
70190สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
71130แสนตอท่ามะกากาญจนบุรี
71130หนองลานท่ามะกากาญจนบุรี
71120หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี
71130อุโลกสี่หมื่นท่ามะกากาญจนบุรี
71150ท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี
71150ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี
71150บ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี
71150ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี
71150วังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี
71150ศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี
71150สิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี
71160ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
71160บ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
71220หนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
71160หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
71220หนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี
71160หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
71140ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
71140ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
71140ทุ่งสมอพนมทวนกาญจนบุรี
71140พนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี
71140พังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
71170รางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
71140หนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
71140หนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
71000เกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000แก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71190ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000ท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000บ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000บ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71190ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71190วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000วังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71190หนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000หนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71210ทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
71210เลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี
71220เขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
71250ด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
71250ท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
71250นาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
71250แม่กระบุงศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
71250หนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
71240ปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี
71240ไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
71240หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
71220สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
71220หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
71220หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
71170ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
71170วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
71170สระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
71170ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กลอนโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จรเข้เผือก อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะแล อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปิล๊อก อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลิ่นถิ่น อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สหกรณ์นิคม อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินดาด อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาน้อย อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตะคร้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าม่วง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังตรุ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงชุม อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล รางสาลี่ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังขนาย อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขาว อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตากยา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาสามสิบหาบ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกตะบอง อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนขมิ้น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนชะเอม อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะคร้ำเอน อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเรือ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเสา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พงตึก อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระแท่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางม่วง อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามแย้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองลาน อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หวายเหนียว อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุโลกสี่หมื่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเสา อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทรโยค อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้องตี้ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังกระแจะ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีมงคล อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สิงห์ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องด่าน อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกร่าง อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุมรัง อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนตาเพชร อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งสมอ อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พนมทวน อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังตรุ อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล รางหวาย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโรง อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะสำโรง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องสะเดา อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเหนือ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังด้ง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเย็น อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกระบ่ำ อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เลาขวัญ อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองนกแก้ว อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองประดู่ อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลิง อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฝ้าย อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโสน อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาโจด อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านแม่แฉลบ อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสวน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่กระบุง อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเป็ด อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปรังเผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไล่โว่ อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมเด็จเจริญ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนแสลบ อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไผ่ อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระลงเรือ อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี,