เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บ้านเชียง 41320
ชื่อที่ทำการ : บ้านเชียง
Postoffice Name : BAN CHIANG
ที่อยู่ : 180หมู่1ถ.สุรพลนุสรณ์ บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
โทร. : 0 4220 8204
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   บ้านเชียงหนองหานอุดรธานี
   บ้านยาหนองหานอุดรธานี
   หนองสระปลาหนองหานอุดรธานี
       Tags : บ้านเชียง 41320 รหัสไปราณีย์ บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี,