เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บ้านดุง 41190
ชื่อที่ทำการ : บ้านดุง
Postoffice Name : BAN DUNG
ที่อยู่ : 45หมู่8ถนนศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
โทร. : 0 4227 1346
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี
   ถ่อนนาลับบ้านดุงอุดรธานี
   นาคำบ้านดุงอุดรธานี
   นาไหมบ้านดุงอุดรธานี
   บ้านจันทร์บ้านดุงอุดรธานี
   บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี
   บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี
   บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี
   บ้านม่วงบ้านดุงอุดรธานี
   โพนสูงบ้านดุงอุดรธานี
   วังทองบ้านดุงอุดรธานี
   ศรีสุทโธบ้านดุงอุดรธานี
   อ้อมกอบ้านดุงอุดรธานี
       Tags : บ้านดุง 41190 รหัสไปราณีย์ ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี,