เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
รับซื้อเสื้อผ้ามือสอง  
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสงขลา


รหัสไปรษณีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
90110คลองแหหาดใหญ่สงขลา
90110คลองอู่ตะเภาหาดใหญ่สงขลา
90110ควนลังหาดใหญ่สงขลา
90110คอหงส์หาดใหญ่สงขลา\"ทั้งตำบล(ยกเว้นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสงขลา ใช้รหัส 90112)\"
90110คูเต่าหาดใหญ่สงขลา
90110ฉลุงหาดใหญ่สงขลา
90110ท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา
90110ทุ่งตำเสาหาดใหญ่สงขลา
90110ทุ่งใหญ่หาดใหญ่สงขลา
90110น้ำน้อยหาดใหญ่สงขลา
90250บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา
90230พะตงหาดใหญ่สงขลา
90110หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,