เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ หาดใหญ่ 90110
ชื่อที่ทำการ : หาดใหญ่
Postoffice Name : HAT YAI
ที่อยู่ : 43ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
โทร. : 0 7424 3013
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองหลาคลองหอยโข่งสงขลา
   โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา\"เฉพาะ หมู่ 8<บ้านพักกองบิน 56> ใช้รหัส 90115(นอกนั้น ใช้รหัส 90230)\"
   ท่าช้างบางกล่ำสงขลา
   บางกล่ำบางกล่ำสงขลา
   บ้านหารบางกล่ำสงขลา
   แม่ทอมบางกล่ำสงขลา
   คลองแหหาดใหญ่สงขลา
   คลองอู่ตะเภาหาดใหญ่สงขลา
   ควนลังหาดใหญ่สงขลา
   คอหงส์หาดใหญ่สงขลา\"ทั้งตำบล(ยกเว้นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสงขลา ใช้รหัส 90112)\"
   คูเต่าหาดใหญ่สงขลา
   ฉลุงหาดใหญ่สงขลา
   ท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา
   ทุ่งตำเสาหาดใหญ่สงขลา
   ทุ่งใหญ่หาดใหญ่สงขลา
   น้ำน้อยหาดใหญ่สงขลา
   หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
       Tags : หาดใหญ่ 90110 รหัสไปราณีย์ คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา,รหัสไปราณีย์ โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา,รหัสไปราณีย์ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา,รหัสไปราณีย์ บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา,รหัสไปราณีย์ บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา,รหัสไปราณีย์ แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา,รหัสไปราณีย์ คลองแห หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา,รหัสไปราณีย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา,