เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
ซองไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กรอก Print แปะ Nopship.com


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ชะเมา 80290
ชื่อที่ทำการ : ชะเมา
Postoffice Name : CHAMAO
ที่อยู่ : 62/1หมู่2ถนนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่ ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
โทร. : 0 7536 6348
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ดอนตรอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
   ทางพูนเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 6(ส่วนหมู่ 3-5 ใช้รหัส 80350)\"
   ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 2-6, 8, 14-17, 19(ส่วนหมู่ 1, 7, 9-13, 18 ใช้รหัส 80000)\"
       Tags : ชะเมา 80290 รหัสไปราณีย์ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช,