เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

EMS Super Speed

  ส่งด่วนส่งไว ส่งเช้าถึงเย็น
1 กก. แค่ 100 บาทเท่านั้น!!
Adv.  


     
   

รหัสไปรษณีย์ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บ้านโฮ่ง 51130
ชื่อที่ทำการ : บ้านโฮ่ง
Postoffice Name : BAN HONG
ที่อยู่ : 138หมู่3ถนนลำพูน-ลี้ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
โทร. : 0 5359 1349
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน
   ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน
   ศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูน
   หนองปลาสะวายบ้านโฮ่งลำพูน
   เหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูน
       Tags : บ้านโฮ่ง 51130 รหัสไปราณีย์ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน,รหัสไปราณีย์ หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน,รหัสไปราณีย์ เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน,