เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ลพบุรี 15000
ชื่อที่ทำการ : ลพบุรี
Postoffice Name : LOP BURI
ที่อยู่ : 265ถนนนารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี
โทร. : 036-411011,036-412825,036-422279
Fax. : 0 3641 2825
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กกโกเมืองลพบุรีลพบุรี
   เขาสามยอดเมืองลพบุรีลพบุรี
   โคกลำพานเมืองลพบุรีลพบุรี
   งิ้วรายเมืองลพบุรีลพบุรี
   ดอนโพธิ์เมืองลพบุรีลพบุรี
   ตะลุงเมืองลพบุรีลพบุรี
   ถนนใหญ่เมืองลพบุรีลพบุรี
   ทะเลชุบศรเมืองลพบุรีลพบุรี
   ท่าแคเมืองลพบุรีลพบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-8 และ หมู่ 9<เฉพาะบ้านเลขที่ 90>รวมทั้ง \"\"ป.พัน 11 รอ.\"\"และ \"\"ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ศอง.)\"\"(ส่วน หมู่ 9<ที่เหลือ> และ หมู่ 10 ใช้รหัส 15160)\"
   ท้ายตลาดเมืองลพบุรีลพบุรี
   ท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี
   ท่าหินเมืองลพบุรีลพบุรี
   นิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี
   บางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 11 ใช้รหัส 15160)\"
   บ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี
   ป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี
   พรหมมาสตร์เมืองลพบุรีลพบุรี
   โพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี
   โพธิ์ตรุเมืองลพบุรีลพบุรี
   สี่คลองเมืองลพบุรีลพบุรี
       Tags : ลพบุรี 15000 รหัสไปราณีย์ กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี,รหัสไปราณีย์ สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี,