เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     

ซองไปรษณีย์พลาสติก

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชลบุรี


รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
20000คลองตำหรุเมืองชลบุรีชลบุรี
20000ดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรีชลบุรี
20000นาป่าเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บางทรายเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บางปลาสร้อยเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บ้านโขดเมืองชลบุรีชลบุรี
20130บ้านปึกเมืองชลบุรีชลบุรี
20000บ้านสวนเมืองชลบุรีชลบุรี
20000มะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
20000สำนักบกเมืองชลบุรีชลบุรี
20000เสม็ดเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-6(ส่วนหมู่ 7-8 ใช้รหัส 20130)\"
20130เสม็ดเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 7-8(ส่วน 1-6 ใช้รหัส 20000)\"
20130แสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา<เฉพาะหน่วยงานและหอพัก>ใช้รหัส 20131)\"
20000หนองข้างคอกเมืองชลบุรีชลบุรี
20000หนองไม้แดงเมืองชลบุรีชลบุรี
20000หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
20000ห้วยกะปิเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 6-7(ส่วนหมู่ 4-5 ใช้รหัส 20130)\"
20130ห้วยกะปิเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 4-5(ส่วนหมู่ 1-3, 6-7 ใช้รหัส 20000)\"
20130เหมืองเมืองชลบุรีชลบุรี
20000อ่างศิลาเมืองชลบุรีชลบุรี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางทราย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโขด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปึก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะขามหย่ง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำนักบก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองข้างคอก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่างศิลา อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี,