เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in


 
หลินจือมิน  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
AD Word  

     


   

รหัสไปรษณีย์ กรุงเทพมหานคร


รหัสไปรษณีย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต หมายเหตุ
         
10330ปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
10330รองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
10330ลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
10110วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานครเฉพาะ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เท่านั้น
10120วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานครเฉพาะ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เท่านั้น
10500วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานครเฉพาะ ศาลแขวงปทุมวัน เท่านั้น
10330วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร\"ทั้งแขวง ยกเว้น:อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม ใช้รหัส 10400ศาลแขวงปทุมวัน ใช้รหัส 10500อาคารเพลินจิตเซนเตอร์ ใช้รหัส 10110อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ใช้รหัส 10120\"
10400วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร\"เฉพาะ อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม เท่านั้น\"
         Tags : รหัสไปราณีย์ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,