เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41230


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  โปร่ง1บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  ห้วยผึ่ง2บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  โคกล่าม3บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  สมดี4บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  โคกข่า5บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  สามขา6บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  โนนพัฒนา7บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  โคกข่า8บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  ตะเคียนทอง9บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  ห้วยผึ่ง10บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
  โพธิ์งาม11บ้านโปร่ง ศรีธาตุอุดรธานี
         


Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน โปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยผึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โคกล่าม หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน สมดี หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โคกข่า หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน สามขา หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โนนพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โคกข่า หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยผึ่ง หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โพธิ์งาม หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,